My logo

การวิเคราะห์ Thermal Cycle ของแม่พิมพ์ในงาน HPDC เพื่อดูรูปแบบการกระจายอุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดูว่า Cycle ที่เท่าไหร่ อุณหภูมิของแม่พิมพ์จะเข้าสู่ Steady State ในกระบวนการหล่อแบบแรงดันสูงจะมีลักษณะการผลิต หรือการทำงานแบบเป็นรอบ (ไซเคิ้ล:Cycle) ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการผลิตนั้นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแม่พิมพ์ จะยังไม่นิ่งอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแม่พิมพ์จะมีรูปแบบที่ซ้ำกันในแต่ละไซเคิ้ล ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการทำงานที่อยู่ในสภาวะ Steady State ก็ได้ (ไม่ได้บอกว่าได้งานดีนะครับมันคนละเรื่องกัน) โดยระยะเวลาที่อุณหภูมิของแม่พิมพ์เข้าสู่สภาวะดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการผลิต เช่น อุณหภูมิน้ำโลหะที่ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์, อุณหภูมิเริ่มต้นของแม่พิมพ์, เงื่อนไขการเปิด-ปิด และอุณหภูมิของสารหล่อเย็น เป็นต้น โดยบทความนี้จะเสนอแนวทางของ การวิเคราะห์ Thermal Cycle ของแม่พิมพ์ในงาน HPDC เพื่อดูรูปแบบการกระจายอุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดูว่า [...]
การถ่ายเทความร้อนใน SOLIDWORKS Simulation กับ SOLIDWORKS Flow Simulation ใช้ต่างกันอย่างไร และ วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน แบบไหนเหมาะกับงานของคุณ คิดว่าหลายท่านคงมีข้อสงสัยว่าโมดูล Thermal ที่มีอยู่ในแพ็กเกจ Professional ซึ่งเอาไว้สำหรับ วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน มีความเหมือนหรือความต่างกับการวิเคราะห์โดยใช้ SOLIDWORKS Flow Simulation อย่างไร แน่นอนว่าทั้งสองนี้สามารถวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนได้ทั้งสามลักษณะ คือ การนำ, การพา และการแผ่รังสีความร้อน แต่ในส่วนของการพาความร้อน ซึ่งต้องอาศัยของไหลเป็นตัวกลาง SOLIDWORKS Simulation จะมีความต่างอยู่ตรงที่ไม่ได้จำลองปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับของไหลไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ, ความดัน หรือความเร็วของของไหลโดยตรง แต่จะอาศัยค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (h) เป็นตัวกำหนดสภาวะของของไหลแทน โดยอาจจะดูค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบคร่าวๆ ได้จาก [...]

การวิเคราะห์ความแข็งแรง (SOLIDWORK Simulation) ของโครงสร้างแบบที่ทำกันโดยทั่วไป เรามักจะรู้ขนาดของโหลด (แรง, ความดัน หรือ โมเมนต์ ฯลฯ) ซึ่งอาจจะกำหนดโดยสเปคว่ามีขนาดเท่าไหร่ แต่ในขณะเดียวกันโหลดในบางประเภทอาจต้องอาศัยการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น โหลดอันเนื่องมาจากลม แล้วนำค่าที่ได้นี้ไปกำหนดในงานซิมฯ ตัวอย่างที่จะอธิบายในลำดับต่อไปจะเป็นการประเมินโหลดอันเนื่องมาจากลมใน 2 วิธีด้วยกัน คือ 1.ประเมินหาโหลดจากทฤษฎีแล้วนำไปใส่ใน SOLIDWORK Simulation 2.ทำการจำลองการไหลของลมที่ไหลผ่านโครงสร้างก่อนเป็นอันดับแรกด้วย SOLIDWORKS Flow Simulation จากนั้นนำผลของความดันที่กระทำกับตัวโครงสร้างไปวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วย SOLIDWORK Simulation  1. ประเมินหาโหลดจากทฤษฎี          วิธีนี้แน่นอนว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมี SOLIDWORKS Flow Simulation เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีแค่ SOLIDWORKS Simulation แต่ก็ใช้กับงานที่มีรูปร่างง่ายๆ

Read more

เมื่อการลงทุนมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งเรื่องของเวลา บุคลากร รวมถึงงบประมาณ การออกแบบจึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในเคสนี้เราจะวิเคราะห์ความแข็งแรงของสะพานต้านแรงคลื่น โดยใช้ SOLIDWORKS Flow Simulation จะมีวิธีการตั้งค่ายังไง และผลการวิเคราะห์จะเป็นอย่างไร สามารถติดตามชมได้ในคลิป พร้อมทั้งตัวอย่างเคสต่างๆ ที่น่าสนใจในการใช้ SOLIDWORKS Flow Simulation ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.applicadthai.com/solidworks-simulation/

เป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษที่ Dixon Valve & Coupling ได้ผลิตและจัดจำหน่าย ข้อต่อท่อ วาล์ว ข้อต่อเร่ง แกนหมุน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมและลำเลียงของเหลว ซึ่งเป็นบริษัทระดับนานาชาติที่มีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ทั่วโลกถึง 12 โรงงาน ที่ดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการสำรวจปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์สำหรับการกลั่น ผลิตภัณฑ์สำหรับการขนส่งและการลำเลียง ผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนการทางเคมี ผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย ผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง งานเหมือง และผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อีกมากมาย “ด้วยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธในการพัฒนาโซลูชันที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันการรั่วไหล มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาด Dixon ได้มีการจัดตั้งทีมงานในการดูแลการผลิตของพวกเขาขึ้นมาเองเพื่อเข้ามาดูแลขั้นตอนในการผลิตที่พวกเขาสามารถทำได้ ซึ่งต่างกับบริษัทผู้ผลิตอื่นๆ ที่จะต้องทำงานร่วมกับบริษัทหุ้นส่วนในการพัฒนาเครื่องจักรในการผลิต แต่ฝ่ายบริหารของ Dixon ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญของการร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรในการออกแบบระบบการผลิต” J.R. Everett วิศวกรของ

Read more

แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวกระโดดไปมากแค่ไหน ผู้ซื้อจะต้องการทั้งความแรงควบคู่ไปกับความสวยงามเพียงใด การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังต้องคำนึงถึงหลักสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็ คือ ระบบการระบายความร้อนที่ดี เพราะการรักษาระดับอุณหภูมิให้เหมาะสม จะทำให้เราสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานนานขึ้นด้วย ซึ่งถ้าอุปกรณ์ในเครื่องมีอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหายจนกระทั่งอาจใช้งานไม่ได้ รูปที่ 1 ภาพคอมพิวเตอร์จาก https://grabcad.com/ รูปที่ 1 ด้านบนจากจะเห็นว่าสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการระบายความร้อนก็ คือ พัดลมนั่นเอง ทั้งในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์และในส่วนของบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงอย่างชิ้นส่วนซีพียูเอง ต้องอาศัยพัดลมมาช่วยในการระบายความร้อนด้วยเช่นเดียวกัน และด้วยความหลากหลายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนไปตามขนาดและสเปค ทำให้การออกแบบระบบระบายความร้อนจำเป็นต้องเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นการมีซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาช่วยวิเคราะห์หาระบบระบายความร้อนที่ดีก็ค่อนข้างมีความจำเป็น เพื่อให้ได้ระบบระบายความร้อนที่เหมาะสมในเวลาอันรวดเร็ว SOLIDWORKS Flow Simulation เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ด้าน CFD (Computational Fluid Dynamics) ที่มีความสามารถในการคำนวณด้านการการถ่ายเทความร้อนได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งการนำความร้อนในชิ้นงาน การพาความร้อน โดยของไหลทั้งแบบ Natural และ Force Convection

Read more

SOLIDWORKS Flow Simulation Simulate the fluid flow, heat transfer, and fluid forces that are critical to the success of your designs. ขอใบเสนอราคา SOLIDWORKS Flow Simulation SOLIDWORKS Flow Simulation (CFD) คือ ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของของไหล และแสดงผลลัพธ์เป็นค่าตัวเลข, เฉดสี, หรือภาพเคลื่อนไหว ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของของไหลได้ง่ายขึ้น ขอใบเสนอราคา ขอสาธิตการใช้โปรแกรม SOLIDWORKS Flow Simulation [...]
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
My logo