My logo

วิดีโอ เรียนออนไลน์ SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐาน เรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 3 มิติ เบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS การออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกลเป็นหลัก โดยจะสอนถึงการสร้างชิ้นงาน (Part), การสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly), การสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) จากโมเดลชิ้นงาน 3D Model ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำงานขั้นพื้นฐานในการออกแบบเบื้องต้น ภาพรวมของการใช้งาน SOLIDWORKS ว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เรียนง่าย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน SOLIDWORKS คือ โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานที่เป็นรูปแบบงาน 3 มิติ โดยตัวโปรแกรมได้ถูกพัฒนาออกมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย โปรแกรม SOLIDWORKS มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อน และการทำงานที่มีรายละเอียดที่สำคัญ คุณสมบัติใหม่ๆ ที่ทางผู้พัฒนาโปรแกรมจะช่วยให้ผู้ใช้งานปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมไปสู่กระบวนการผลิตได้เร็วขึ้น [...]

SOLIDWORKS Manufacturing Design Solution โซลูชันสำหรับยกระดับการออกแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ 3 มิติ เหมาะสำหรับงานตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงกระบวนการผลิตแบบครบวงจร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 SOLIDWORKS ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ 3 มิติ ที่เรียนรู้ และใช้งานง่าย สามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ (Design), ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบ (Validate), บริหารจัดการด้านงานออกแบบ (Manage), ด้านกระบวนการผลิต (Production) และด้านการสื่อสารและนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น (Communicate) ตลอดจนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยวิศวกรลดระยะเวลาในการออกแบบ และลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสารระหว่างการออกแบบ บทความ :

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้