Chat with us, powered by LiveChat

Menu

SOLIDWORKS Manufacturing Design Solution โซลูชันสำหรับยกระดับการออกแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ 3 มิติ เหมาะสำหรับงานตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงกระบวนการผลิตแบบครบวงจร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 SOLIDWORKS ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ 3

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่องานออกแบบ 3D ด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีด้านการออกแบบยิ่งใหญ่แห่งปีที่สาวก SOLIDWORKS รอคอย กับการเปิดขีดความความสามารถใหม่ของ SOLIDWORKS เวอร์ชั่น 2019 ครั้งแรกในเอเชีย ภายในงานท่านจะได้พบกับสาระความรู้ เทคโนโลยีด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่รองรับทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการทางความคิด, การออกแบบ, การวิเคราะห์, การใช้งานเครื่องจักร,

Read more

  การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมก็ต้องมีการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดการค้าเสรี การแข่งขันย่อมเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นเท่าทวีคูณ สิ่งที่ทุกคนต้องคิดและทำในเวลานี้ก็ คือ จะทำอย่างไรจึงจะผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็วทันความต้องการของลูกค้า ต้นทุนการผลิตต่ำ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ต้องการความละเอียด ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของชิ้นงาน ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นในกระบวนการสูง เราจึงต้องเลือกเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเรารู้ความต้องการแล้ว

Read more

            และแล้ว “Martin Jetpack” เครื่องบินไอพ่นส่วนบุคคล นวัตกรรมใหม่ของโลกด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks จากบริษัท Martin Aircraft ก็ก้าวข้ามสู่ความสำเร็จไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวสู่สาธารณะ และพร้อมที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยการนำไปบินโชว์ในงาน Paris Airshow หลังจากใช้ระยะเวลาการสร้าง วิจัยและพัฒนากว่า 34 ปี โดยมี

Read more

Menu