Chat with us, powered by LiveChat

Menu

นับตั้งแต่มีการค้นพบจักรยานเป็นเรื่องราวในศตวรรษที่ 19 จักรยานมีหน้าที่รองรับการใช้งานของเราในรูปแบบที่หลากหลาย แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จักรยานถือเป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้กลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ไปเสียแล้ว ทั้งในรูปแบบปั่นเที่ยวเล่น ปั่นอย่างจริงจังภายในเมือง ปั่นระยะทางไกล หรือใช้ปั่นออกกำลังกาย  จึงทำให้มีความคิดใหม่เกี่ยวกับการผลิตจักรยานขึ้นมามากมายไม่ขาดสาย ทั้งนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ต่างพยายามศึกษาหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อนำมาผนวกในการสร้างจักรยานที่น้ำหนักเบา การออกแบบเฟรม และรูปทรงที่สอดคล้องสรีระการขับขี่ของมนุษย์ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีจักรยานจำนวนมากที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว   และเทคโนโลยีการพิมพ์

Read more

Jan

25

2016

Rhino หรือ Rhinoceros เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ที่มีราคาไม่ถึง 5 หมื่นบาท ใช้สำหรับงานออกแบบ ทั้งแบบ Solid และ Surface สามารถออกแบบได้ตั้งแต่งานขนาดเล็กไปจนถึงงานขนาดใหญ่ เช่น เครื่องประดับ, แก้วน้ำ, รถยนต์, อากาศยาน

Read more

Menu