Chat with us, powered by LiveChat

Menu

  โดยปกติแล้ว Software ก็จะต้องมี Hardware ในการใช้งาน แต่ในบางครั้ง Hardware ก็สามารถถูกออกแบบโดย Software ด้วยเหมือนกัน SolidWorks ก็เป็น Software ที่ช่วยในการออกแบบ Hardware ต่างๆ ได้ด้วยเช่นกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงการออกแบบ Computer

Read more

Cloud Computing คืออะไร?        คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ถ้าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลือกสเปกของการประมวลผล หรือเลือกขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ ในการใช้งานและเราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้บนโลกนี้               ซึ่งเทคโนโลยี

Read more

งานสัมมนาที่จะทำให้คุณเข้าถึงเทคโนโลยีของ Software ที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน และมีความสามารถในการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา มั่นใจได้ว่าไฟล์ของท่านจะปลอดภัยจากการจัดการผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ Software ERP และ EPDM ก็เป็น Software ที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองงานดังกล่าว Software ERP และ EPDM เป็น

Read more

         เป็นการเปิดตัวที่เหนือการคาดหมาย ที่หลายคนคิดว่าจะชื่อ Windows 9 แต่ Microsoft ประกาศเวอร์ชั่นใหม่ในชื่อว่า Windows 10 เป็น Windows ที่สามารถรองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ และใช้ Store เดียวกัน ได้ทุกแพลตฟอร์มด้วย          หน้าตา

Read more

Menu