Chat with us, powered by LiveChat

ขั้นตอนในการออกแบบชิ้นงานมักจะเริ่มจากรูปแบบเรียบๆ ที่สามารถใช้งานได้ตามต้องการ  จากนั้นจึงเริ่มปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตได้  ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบที่วางของโมเดลเริ่มต้นเป็นเพียงแผ่นเรียบๆ จากนั้นจึงเริ่มตัดเนื้อชิ้นงานในส่วนที่ไม่จำเป็นออก เพื่อลดน้ำหนักและยังช่วยให้รูปร่างออกมาสวยงามขึ้นด้วย สำหรับขั้นตอนลดเนื้อชิ้นงานลงโดยปกติจะขึ้นอยู่กับจินตนาการและประสบการณ์ของผู้ออกแบบว่าจะทำอย่างไรให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานแต่สามารถประหยัดวัสดุในการสร้างได้มากที่สุด  แต่ในปัจจุบันก็มีโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของชิ้นงาน (Optimization)  ทำให้ลดขั้นตอนในการลองผิดลองถูกของนักออกแบบลงได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์แบบ Topology Optimization ที่เป็นอนาคตใหม่ในการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมกับการใช้งานที่สุด Topology Optimization คือ การวิเคราะห์หารูปแบบของโครงสร้าง

Read more

ปัจจุบันเทคโนโลยีการออกแบบ 3D มีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักร ซึ่ง ณ ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค 4.0 การผลิตที่เปลี่ยนจาก Mass Production เป็น Mass Customization การผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายในเวลาที่สั้นที่สุด จึงส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัว ด้วยการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดเวลา

Read more

ในงาน Simulation การกำหนด Connection มีชิ้นงานที่เป็นลักษณะผิวส่วนโค้งสัมผัสกับผิวส่วนโค้ง เบื้องต้นโปรแกรมจะวิเคราะห์ว่าเป็นการสัมผัสแบบจุดๆ เดียวให้เราเท่านั้น  ดังนั้นเราต้องทำการกำหนด Contact Set เพิ่มให้กับผิวชิ้นงาน 2 ผิว เพื่อความแม่นยำในการวิเคราห์ชิ้นงาน มีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ หลังจากที่เราได้ทำการกำหนด Material, Fixtures, Load ต่างๆ

Read more

ในการวิเคราะห์ FEA บ่อยครั้งที่เราได้ทำการวิเคราะห์ชิ้นงานแล้ว เราต้องการจะดูค่า Value ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่า Stress, Displacement, Strain  ใน SOLIDWORKS Simulation ก็ได้มีคำสั่ง Probe ในการเลือก Point ที่เราสนใจว่ามีค่า Stress,

Read more

การอ่านค่าผลลัพธ์ใน Simulation ชิ้นงานที่เราได้ทำการวิเคราห์จะเสียหายหรือไม่ เรามีวิธีการตรวจสอบดังนี้   ให้เรา อ่านค่า Von Mises Stress ว่ามีค่าเท่าไร ถ้ามากกว่า Yield Strength ของชิ้นงาน แสดงว่าชิ้นงานอาจเกิดความเสียหายได้   ให้นำค่า Yield Strength

Read more

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมออกบูธงาน METALEX 2017 มหกรรมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมโลหะการระดับอาเซียน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ครบเครื่องเรื่องโลหะการ พร้อมรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจัดไปเมื่อระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้

Read more

การสืบสวนความเสียหาย (Failure Investigation) การวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis) Sherlock Holmes แห่งงานวิศวกรรม ตอนที่ 2 “การค้นหาข้อเท็จจริง” รองศาสตราจารย์ ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล Design Clinic

Read more