Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ในการออกแบบทางวิศวกรรมนอกจากจะพิจารณาเรื่องการทำงานว่าสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ (ในที่นี้จะกล่าวถึงชิ้นงานรับแรง) ความแข็งแรงของชิ้นงานเพียงพอหรือเปล่า ซึ่งอาจจะพิจารณาในรูปของค่าความปลอดภัย (Factor of Safety หรือ Safety Factor) ถ้าจะพิจารณาเรื่องต้นทุนของชิ้นงานก็อาจอาศัยเรื่องน้ำหนักของชิ้นงานมาเป็นเกณฑ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราสามารถที่จะทำการทดลองปรับค่าตัวแปรการออกแบบ (Design Parameter) แล้วทำการรัน Simulation ซ้ำเพื่อพิจารณาผลในรูปแบบของ What-if analysis [...]

ขั้นตอนในการออกแบบชิ้นงานมักจะเริ่มจากรูปแบบเรียบๆ ที่สามารถใช้งานได้ตามต้องการ  จากนั้นจึงเริ่มปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตได้  ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบที่วางของโมเดลเริ่มต้นเป็นเพียงแผ่นเรียบๆ จากนั้นจึงเริ่มตัดเนื้อชิ้นงานในส่วนที่ไม่จำเป็นออก เพื่อลดน้ำหนักและยังช่วยให้รูปร่างออกมาสวยงามขึ้นด้วย สำหรับขั้นตอนลดเนื้อชิ้นงานลงโดยปกติจะขึ้นอยู่กับจินตนาการและประสบการณ์ของผู้ออกแบบว่าจะทำอย่างไรให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานแต่สามารถประหยัดวัสดุในการสร้างได้มากที่สุด  แต่ในปัจจุบันก็มีโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของชิ้นงาน (Optimization)  ทำให้ลดขั้นตอนในการลองผิดลองถูกของนักออกแบบลงได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์แบบ Topology Optimization ที่เป็นอนาคตใหม่ในการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมกับการใช้งานที่สุด Topology Optimization คือ การวิเคราะห์หารูปแบบของโครงสร้าง

Read more

ทำไมถึงเวลาที่ต้องปรับ หรือเปลี่ยนแปลง ทำไมถึงต้องเลือก SOLIDWORKS และ SOLIDWORKS มีดียังไง  ปัจจุบันเทคโนโลยีการออกแบบ 3D CAD (SOLIDWORKS) มีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักร ซึ่ง ณ ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค 4.0 การผลิตที่เปลี่ยนจาก Mass

Read more

ในงาน Simulation การกำหนด Connection มีชิ้นงานที่เป็นลักษณะผิวส่วนโค้งสัมผัสกับผิวส่วนโค้ง เบื้องต้นโปรแกรมจะวิเคราะห์ว่าเป็นการสัมผัสแบบจุดๆ เดียวให้เราเท่านั้น  ดังนั้นเราต้องทำการกำหนด Contact Set เพิ่มให้กับผิวชิ้นงาน 2 ผิว เพื่อความแม่นยำในการวิเคราห์ชิ้นงาน มีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ หลังจากที่เราได้ทำการกำหนด Material, Fixtures, Load ต่างๆ

Read more

ในการวิเคราะห์ FEA บ่อยครั้งที่เราได้ทำการวิเคราะห์ชิ้นงานแล้ว เราต้องการจะดูค่า Value ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่า Stress, Displacement, Strain  ใน SOLIDWORKS Simulation ก็ได้มีคำสั่ง Probe ในการเลือก Point ที่เราสนใจว่ามีค่า Stress,

Read more

AppliCAD - Manufacturing information SOLIDWORKS โปรแกรมด้านการออกแบบ 3 มิติ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม เรียนรู้เพิ่มเติม ขอสาธิตการใช้โปรแกรม ขอใบเสนอราคา SOLIDWORKS Simulation ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ 3D CAD เรียนรู้เพิ่มเติม [...]

การอ่านค่าผลลัพธ์ใน Simulation ชิ้นงานที่เราได้ทำการวิเคราห์จะเสียหายหรือไม่ เรามีวิธีการตรวจสอบดังนี้   ให้เรา อ่านค่า Von Mises Stress ว่ามีค่าเท่าไร ถ้ามากกว่า Yield Strength ของชิ้นงาน แสดงว่าชิ้นงานอาจเกิดความเสียหายได้   ให้นำค่า Yield Strength

Read more

Jan

22

2018
var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = [...]

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมออกบูธงาน METALEX 2017 มหกรรมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมโลหะการระดับอาเซียน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ครบเครื่องเรื่องโลหะการ พร้อมรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจัดไปเมื่อระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้

Read more

Menu