My logo

MARCUS อากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจการณ์ทางทะเล (Maritime Aerial Reconnaissance Craft Unmanned System) ความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลงานฝีมือคนไทย นับว่าเป็นผลงานที่ยืนยันความสามารถของคนไทย ที่ไม่แพ้ชาติใด ในโลกจริงๆ กับ MARCUS อากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจการณ์ทางทะเล ที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย และความร่วมแรงร่วมใจที่มีเป้าหมายเดียวกัน จนผสมผสานกลายเป็นผลงานที่น่าชื่นชม “ที่สำคัญที่สุด เป็นฝีมือการออกแบบของคนไทย รวมถึงการผลิตทุกขั้นตอนภายในประเทศ โดยคนไทย” บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์โครงการวิจัยฯ ในครั้งนี้ ถึงความเป็นมาและอุปสรรคต่างๆ กว่าจะมาเป็น MARCUS อากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจการณ์ทางทะเล ที่สามารถใช้แทนคนได้ มีศักยภาพในการบินได้ยาวนานไม่ต่ำกว่า 4 ชม. พร้อมทั้งยังมีความคงทนแข็งแรงด้วยวัสดุที่คิดค้นและพัฒนามาอย่างลงตัว ที่สำคัญสามารถบังคับโดยโปรแกรมอันชาญฉลาดได้อีกด้วย   ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก [...]
วิเคราะห์สภาวะสบาย ภายในห้องปรับอากาศช่วยให้อุณหภูมิทั่วทั้งห้อง ใน White Paper ฉบับนี้ จะมาแนะนำวิธีการ วิเคราะห์สภาวะสบาย ภายในห้องปรับอากาศ ความสบายอย่างไร อะไรบ้างที่เป็นปัจจัย และมีผลกระทบบ้าง (สนใจอ่านฉบับเต็ม ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฟรี!!! ด้านล่าง)   เนื่องจากสภาวอากาศประเทศไทย มีร้อน กับร้อนมากจึงมีคนส่วนใหญ่ถามว่า จะติดเครื่องปรับอากาศในห้อง ควรเป็นเครื่องขนาดเท่าไหร่  จำนวนกี่เครื่องดี คงเป็นเพราะคนส่วนใหญ่อยากอยู่ห้องที่สบาย แบบไหนที่เรียกว่าสบายแล้วแต่ละบุคคลมีความสบายเท่ากันไหม  มีคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงทำให้ห้องขนาดเท่ากัน เครื่องปรับอากาศเท่ากัน แต่ความสบายต่างกัน ปัจจัยที่มีผลกระทบกับความสบายได้เป็นสองปัจจัยหลักคือ 1. ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม      1.1 อุณหภูมิของอากาศที่อยู่รอบตัวเรา      1.2 อุณหภูมิการแผ่รังสี [...]

ทำไมต้องเปลี่ยนจาก 2D CAD มาเป็น SOLIDWORKS   5 เหตุผลทำไมต้องเปลี่ยนจาก 2D CAD มาเป็น SOLIDWORKS การเลือกใช้งานแตกต่าง 2 มิติ และ 3  มิติ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งาน แต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ให้ผู้ใช้งานต้องอัพเกรดความสามารถและคุณภาพของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานไวขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และสามารถพัฒนาการออกแบบให้ดีมากยิ่งขึ้น 2D CAD คือ การเขียนแบบ 2 มิติ การวาดแบบลงไปบนกระดาษ หรือพื้นที่การทำงานบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) โดยการเขียนจะอยู่บน 2 แกนที่อยู่บนเฉพาะแกน X และ Y

Read more

ซิมูเลชั่นแก้วพีทาโกรัส (Pythagoras Cup) วิเคราะห์การไหลของน้ำ อาจมีบางท่านสงสัยว่าใช่ พีทาโกรัส เจ้าของทฤษฎีที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าคำตอบก็ คือ ใช่ (พีทาโกรัส เป็นนักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณมีอายุในช่วงระหว่าง 570 – 495 ปีก่อนคริสตกาล) แล้วแก้วที่ว่านี้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อันใด คำตอบก็ คือ ไว้สำหรับไม่ให้ผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงดื่มสุรามากจนเมาแล้วไปก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น เมื่อรินของเหลวลงในแก้วจนถึงระดับที่ได้ออกแบบไว้ ของเหลวในแก้วก็จะไหลออกจากแก้วผ่านช่องว่างตรงแกนกลางออกไปทางด้านล่างของแก้วจนหมด ซึ่งหลักการทำงานของแก้วพีทาโกรัสนี้ใช้หลักการแบบเดียวกับกาลักน้ำ (Siphon) รูปที่ 1 แสดงการทำงานของแก้วพีทาโกรัส (รูปจาก http://bit.ly/2ONfcQC)             แล้วถ้าเราอยากจะทำการ Simulation เหตุการณ์ที่ของเหลวไหลออกจากแก้วเองจนหมดสามารถทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่า ทำได้โดยใช้ฟีเจอร์ Free Surface ที่มีอยู่ใน SOLIDWORKS Flow

Read more

รูปที่ 1 รถไฟฟ้า (ภาพจาก wikipedia)               รูปที่ 2 รถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านสะพาน (ภาพจาก youtube) โหลดในลักษณะที่เคลื่อนที่ (Moving Load) เช่น รถไฟฟ้าที่วิ่งบนราง, รถยนต์ที่เคลื่อนที่อยู่บนสะพาน หรือการเคลื่อนที่โอเวอร์เฮดเครน โดยปกติจะมีทฤษฎีรองรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าพิจารณาปัญหาที่เป็นประเภทคานจะพิจารณาในสภาวะที่คานเกิดค่าโมเมนต์สูงสุด เป็นต้น รูปที่ 3 สูตรการคำนวณ (จาก MATHalino.com) ในการทำซิมูเลชั่นนั้นเราสามารถที่จะจำลองโหลดประเภทนี้ได้ ใกล้เคียงกับสภาวะความเป็นจริงมากที่สุด (โหลดมีการเคลื่อนที่จริง) โดยตัวอย่างที่จะแสดงให้ดูนั้นจะเป็นล้อที่เคลื่อนที่บนราง โดยเราจะวิเคราะห์ปัญหาเป็นแบบ Nonlinear Static ขั้นตอนการวิเคราะห์

Read more

ในการออกแบบทางวิศวกรรมนอกจากจะพิจารณาเรื่องการทำงานว่าสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ (ในที่นี้จะกล่าวถึงชิ้นงานรับแรง) ความแข็งแรงของชิ้นงานเพียงพอหรือเปล่า ซึ่งอาจจะพิจารณาในรูปของค่าความปลอดภัย (Factor of Safety หรือ Safety Factor) ถ้าจะพิจารณาเรื่องต้นทุนของชิ้นงานก็อาจอาศัยเรื่องน้ำหนักของชิ้นงานมาเป็นเกณฑ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราสามารถที่จะทำการทดลองปรับค่าตัวแปรการออกแบบ (Design Parameter) แล้วทำการรัน Simulation ซ้ำเพื่อพิจารณาผลในรูปแบบของ What-if analysis เพื่อให้ได้การออกแบบที่เหมาะสม (Optimize) ภายใต้เงื่อนไขดังที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่ก็เป็นการยุ่งยากอยู่ไม่ใช่น้อยที่เราจะต้องทำการปรับค่าตัวแปรการออกแบบอย่างไร หรือถ้าหากเรามีเงื่อนไขการออกแบบที่ต้องพิจารณาหลายตัวพร้อมกันจะทำอย่างไร  เพื่อที่จะสามารถลดความยุ่งยากในการรันปัญหาแบบ What-if analysis ได้ ทั้งนี้เราจะให้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS Simulation ช่วยทำการปรับค่าตัวแปรการออกแบบ (Design Variable) ที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ แล้วใช้เงื่อนไข (Constraint) เป็นตัวบังคับให้ได้สิ่งที่เราต้องการ (Goal) [...]

ขั้นตอนในการออกแบบชิ้นงานมักจะเริ่มจากรูปแบบเรียบๆ ที่สามารถใช้งานได้ตามต้องการ  จากนั้นจึงเริ่มปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตได้  ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบที่วางของโมเดลเริ่มต้นเป็นเพียงแผ่นเรียบๆ จากนั้นจึงเริ่มตัดเนื้อชิ้นงานในส่วนที่ไม่จำเป็นออก เพื่อลดน้ำหนักและยังช่วยให้รูปร่างออกมาสวยงามขึ้นด้วย สำหรับขั้นตอนลดเนื้อชิ้นงานลงโดยปกติจะขึ้นอยู่กับจินตนาการและประสบการณ์ของผู้ออกแบบว่าจะทำอย่างไรให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานแต่สามารถประหยัดวัสดุในการสร้างได้มากที่สุด  แต่ในปัจจุบันก็มีโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของชิ้นงาน (Optimization)  ทำให้ลดขั้นตอนในการลองผิดลองถูกของนักออกแบบลงได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์แบบ Topology Optimization ที่เป็นอนาคตใหม่ในการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมกับการใช้งานที่สุด Topology Optimization คือ การวิเคราะห์หารูปแบบของโครงสร้าง โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการออกแบบ เช่น แรงกระทำ, จุดจับยึด เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยใช้วิธีคำนวณทาง FEA ในการจำลองโครงสร้างและคำนวณหาผลลัพธ์ ซึ่งคุณสมบัติเด่นของวิธีการนี้ คือ ความเป็นอิสระของการออกแบบที่ไม่จำกัดอยู่ในกรอบของรูปทรงแบบเดิมๆ อย่างรูปทรงเรขาคณิต ทำให้นอกจากที่โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพแล้วยังได้ความสวยงามและแปลกใหม่ของรูปร่างอีกด้วย โครงสร้างที่ได้จากวิธี Topology Optimization มักจะมีรูปร่างที่แปลกและขึ้นรูปด้วยกระบวนการผลิตแบบปกติได้ยาก เช่น การเจาะ 

Read more

ในงาน Simulation การกำหนด Connection มีชิ้นงานที่เป็นลักษณะผิวส่วนโค้งสัมผัสกับผิวส่วนโค้ง เบื้องต้นโปรแกรมจะวิเคราะห์ว่าเป็นการสัมผัสแบบจุดๆ เดียวให้เราเท่านั้น  ดังนั้นเราต้องทำการกำหนด Contact Set เพิ่มให้กับผิวชิ้นงาน 2 ผิว เพื่อความแม่นยำในการวิเคราห์ชิ้นงาน มีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ หลังจากที่เราได้ทำการกำหนด Material, Fixtures, Load ต่างๆ แล้ว เราต้องทำการกำหนด Contact Set โดยให้เราไปที่ Study Tree คลิกขวาที่ Connection เลือก Contact Set  จากนั้นกำหนด Type เป็น No Penetration (เนื่อกจากเราไม่ต้องการให้ชิ้นงานกินเนื้อกัน) จากนั้นที่ช่องด้านล่างก็ให้เราทำการเลือกผิวส่วนโค้งผิวที่ 1

Read more

ในการวิเคราะห์ FEA บ่อยครั้งที่เราได้ทำการวิเคราะห์ชิ้นงานแล้ว เราต้องการจะดูค่า Value ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่า Stress, Displacement, Strain  ใน SOLIDWORKS Simulation ก็ได้มีคำสั่ง Probe ในการเลือก Point ที่เราสนใจว่ามีค่า Stress, Displacement, Strain เป็นเท่าไร โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ ในที่นี่เราต้องการทราบค่า Stress ให้เราไปที่ Results จากนั้นคลิกขวาที่ Stress (vonMises) เลือก คำสั่ง Probe ดังรูปด้านล่าง   ใน Property Manager ที่

Read more

AppliCAD - Manufacturing information SOLIDWORKS โปรแกรมด้านการออกแบบ 3 มิติ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม เรียนรู้เพิ่มเติม ขอสาธิตการใช้โปรแกรม ขอใบเสนอราคา SOLIDWORKS Simulation ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ 3D CAD เรียนรู้เพิ่มเติม ขอสาธิตการใช้โปรแกรม ขอใบเสนอราคา SolidCAM โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางด้านงานผลิตที่ช่วยให้เราทำการเขียนโปรแกรม CNC เรียนรู้เพิ่มเติม ขอสาธิตการใช้โปรแกรม ขอใบเสนอราคา Stratasys เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ลดค่าใช้จ่าย เครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบ FDM และ PolyJet ที่เหมาะสำหรับคุณ [...]
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
My logo