Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ตามที่จะมีการแข่งขัน Shell Eco-Marathon Competition 2018 ในทวีปเอเชีย ช่วงเดือนมีนาคม 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและออกแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ทางทีม King Cobra E-Drive Revolution ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ได้เข้ารับการฝึกสอนติวเข้มการวิเคราะห์ความแข็งแรงทางวิศวกรรมของชิ้นงานในการสร้างรถประหยัดพลังงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก

Read more

Menu