Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ความเชื่อมั่นในการทำงานหลายครั้งเกิดจากอุปกรณ์ เครื่องมือ สภาพแวดล้อมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน พนักงานสามารถผลิตงานออกมาได้ทัน และคุณภาพมักเกิดจากความถนัด เมื่อมีการทำซ้ำบ่อยขึ้นจึงเป็นความชำนาญและเก่งในสายวิชาชีพ การใช้งานซอฟต์แวร์เป็นเรื่องความถนัดส่วนบุคคล บางท่านปรับแต่งตามที่ตนชอบ หรือแผนกหนึ่งอาจปรับแต่งเมนูการใช้งานให้เหมือนกันเพื่อการใช้งานที่ทดแทนกันได้ครับ ซอฟต์แวร์ CAD 2D มีการใช้งานที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้ละเอียดมาก ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานจนไปถึงการเปลี่ยนภาพของไอคอน บ่อยครั้งเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อใช้ทดแทนหรือมีการอัพเดท ผู้ใช้มักมองหาสิ่งที่เขาเคยใช้และถนัดที่สุดเพื่อผลิตงานได้ในแบบเดิม เมนูของ CAD 2D

Read more

Menu