Chat with us, powered by LiveChat

Menu

  เทรนด์การออกแบบของสถาปนิกในทุกวันนี้ กับเทคโนโลยีการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก้าวล้ำ สนับสนุนให้นักออกแบบมีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยรูปทรงอิสระต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำงานในขั้นตอนของ Conceptual ที่จะต้องนำเสนอแนวคิดต่างๆ ออกมาให้มีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ผ่านรูปทรงต่างๆ จึงถือว่าการทำงานในส่วนนี้เป็นอีกกระบวนการที่สำคัญมากไม่แพ้การทำงานในส่วนอื่นๆ ปัจจุบันมีแนวคิดและวิธีใหม่ในการออกแบบที่เรียกว่า Algorithmic Design ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สามารถช่วยยกระดับงานออกแบบของเราได้ ด้วยรูปแบบการทำงานที่สามารถสร้างรูปทรงที่น่าสนใจขึ้นมาจากตัวแปร (Parameters) และวิธีการ (Operator) ต่างๆ ที่เรากำหนด

Read more

Rhino5 ได้ เริ่มการพัฒนามากกว่า 5 ปี ที่ผ่านมาและได้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มเร็วขึ้นในการทำงาน ให้ มากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถรองรับ การสร้าง Model ขนาดใหญ่ ได้ดีขึ้น การสร้างวัตถุใน Rhino 5 ยังคงได้รับการปรับปรุง เพิ่มหลายสิบตำแหน่ง พร้อมทั้งได้มีการปรับแต่งเครื่องมือที่มีอยู่และมีการเพิ่มคำสั่งใหม่และ การทำงานกับวัตถุที่คล่องตัวมากขึ้นInterface

Read more

ปัจจุบัน การออกแบบจะใช้มากกว่าหนึ่งโปรแกรมขึ้นไป  ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของฟอร์แมตไฟล์ หรือนามสกุลที่แตกแต่งกันออกไปซึ่งไม่สามารถ นำไปเปิดด้วยโปรแกรมตัวอื่นได้  ซึ่งข้อดีของโปรแกรม Rhino ก็คือสามารถรองรับการเปิดไฟล์ได้หลากหลายฟอร์แมตไฟล์  จึงมีความยืดหยุนในการทำงานมากขึ้น แต่บางไฟล์ก็ยังไม่สามารถทำการ Import เข้ามาได้ ซึ่งตรงนี้จะมีโปรแกรมที่เป็น plugin ช่วยให้สามารถเปิด ไฟล์ได้มากขึ้น โดย Plugin  Data kit

Read more

Conceptual and Performance โปรแกรม Rhino เป็นซอฟต์แวร์ ออกแบบ 3มิติ เป็ นโปรแกรมสร้างเส้นโคง้ , พื้นผิวแบบ 3D NURBS และ Solid มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใชอ้อกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขนาดใหญ่ เช่น เรือ เครื่องบิน

Read more

Add on for Rhinoceros โปรแกรม Rhinoceros มี add on เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับโปรแกรม เพื่อให้การทำงานจบในโปรแกรมตัวเดียว เริ่มจากการ design จนถึงการ Presentation –Brazil ช่วยในการ Render ให้ได้ภาพที่เหมือนจริง ไม่ว่าจะเป็น

Read more

Jan

25

2016

Rhino หรือ Rhinoceros เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ที่มีราคาไม่ถึง 5 หมื่นบาท ใช้สำหรับงานออกแบบ ทั้งแบบ Solid และ Surface สามารถออกแบบได้ตั้งแต่งานขนาดเล็กไปจนถึงงานขนาดใหญ่ เช่น เครื่องประดับ, แก้วน้ำ, รถยนต์, อากาศยาน

Read more

Menu