Chat with us, powered by LiveChat

Menu

1. รองรับการทำงานร่วมกันกับไฟล์จาก AutoCAD มากขึ้น ไม่มีการสูญหายของข้อมูล -รองรับไฟล์ AutoCAD R2.5~2010 นอกจากนั้นยังรองรับไฟล์นามสกุลอื่นๆด้วย -ความสมบูรณ์ในการทำงานร่วมกับ windows 7 มากขึ้น -มีอิสระและง่ายในการเชื่อมต่อกับไฟล์เหล่านี้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ 2. มีคำสั่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การเขียนแบบและแก้ไขแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น E-transmit,

Read more

1. รองรับการทำงานร่วมกันกับไฟล์จาก AutoCAD มากขึ้น ไม่มีการสูญหายของข้อมูล -รองรับไฟล์ AutoCAD R2.5~2010 นอกจากนั้นยังรองรับไฟล์นามสกุลอื่นๆด้วย -ความสมบูรณ์ในการทำงานร่วมกับ windows 7 มากขึ้น -มีอิสระและง่ายในการเชื่อมต่อกับไฟล์เหล่านี้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ 2. มีคำสั่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การเขียนแบบและแก้ไขแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น E-transmit,

Read more

Menu