My logo

ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ทำอย่างไรให้งานเสร็จไว เซฟงบ ได้มาตรฐานปลอดภัย  วิศวกรโครงสร้างเป็นหนึ่งในทีมงานออกแบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างต่างๆ โดยสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารสถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบ และทำแบบของอาคาร โดยรวมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก และรูปแบบการใช้งานภายใน จากนั้นจึงส่งต่อให้วิศวกรงานระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบสุขาภิบาล และวิศวกรโครงสร้างทำการออกแบบ ในส่วนต่างๆ ในการ ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ซึ่งรับผิดชอบความแข็งแรงของอาคาร  วิศวกรผู้ออกแบบควรคำนึงถึ [...]

ปัจจุบันนี้วิศวกรโครงสร้างต้องพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ  ในกระบวนการออกแบบ ทำแบบ เช่น การแก้ดีไซน์ ซึ่งต้องวิเคราะห์ใหม่แก้แบบซ้ำๆ ทำให้งานล่าช้าออกไป หลายครั้งที่ต้องเร่งออกแบบ ทำแบบโครงสร้างในเวลาที่จำกัด ซึ่งส่วนใหญ่หมดเวลาไปกับการทำแบบ และถอดปริมาณ เวลาที่มีจำกัดอาจทำให้เกิดความผิดพลาด ส่งงาน ทำงานไม่ทัน อาจโดนค่าปรับ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบกับการทำงานอยู่หรือเปล่าคะ จะมั่นใจได้ยังไงว่างานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เรามี Prota Structure วิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ ตัวช่วยที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่าน

Read more

My logo