Menu

SOLIDWORKS Manage is Advanced Data Management SOLIDWORKS Manage เป็นการบริหารจัดการข้อมูลขั้นสูง ที่มีการต่อยอดจากการบริหารจัดการไฟล์ของ SOLIDWORKS PDM Professional โดยเพิ่มขีดความสามารถของการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ขององค์กร อาทิเช่น Project Management, Process Management,

Read more

             มีคำอยู่สามคำในในหัวข้อนี้ Professional, Data และ Management โดยคำสุดท้ายน่าจะเป็นพื้นฐานที่สุด ซึ่งความหมายของ Management ก็คือ การจัดการ และถ้าจะพูดถึงระดับความสำคัญ บ้านเรายังให้ความสำคัญตรงนี้น้อยมาก ถ้าจะซื้อระบบหรือโปรแกรมสักตัว เพื่อมาทำงานใดๆ ตัวโปรแกรมสำหรับการจัดการคงเป็นโปรแกรมสุดท้ายที่จะเลือก พูดง่ายๆ ก็คือเราจะเลือกจัดหาโปรแกรมด้านการจัดการก็ต่อเมื่อมีปัญหาแล้ว ทั้งที่เราควรวางแผนการจัดการทุกๆ

Read more

Menu