Chat with us, powered by LiveChat

  Notebook ใน Primavera เป็นการบอกรายละเอียดที่สนใจเป็นพิเศษ ใน Notebook Topics จะเป็นการใส่หัวข้อที่เราต้องการอธิบายรายละเอียดของข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้คนที่อยู่ในโครงการเข้าใจถึงรายละเอียดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันหลังจากที่ได้ดู Schedule ของโครงการ เช่น ถ้าหากในโครงการของเรามีกิจกรรมที่หยุดไปชั่วคราว หรือมีกิจกรรมที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการ ก็สามารถใช้ Notebook Topics ได้ ลำดับแรกต้องสร้างหัวข้อของ

Read more

บมจ.แอพพลิแคด ได้รับความไว้วางใจจาก ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโซลูชันบริหารโครงการก่อสร้างในประเทศไทย โดยมีซอฟต์แวร์ Oracle Primavera เป็นตัวธง ซึ่งรวมไปถึงโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างอื่นๆ โดยตั้งเป้าลุยตลาดโซลูชั่นการบริหารจัดการข้อมูลของระบบก่อสร้างอย่างครบวงจร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชันเพื่อการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้างอย่างครบวงจร ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งจาก

Read more