My logo

MARCUS อากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจการณ์ทางทะเล (Maritime Aerial Reconnaissance Craft Unmanned System) ความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลงานฝีมือคนไทย นับว่าเป็นผลงานที่ยืนยันความสามารถของคนไทย ที่ไม่แพ้ชาติใด ในโลกจริงๆ กับ MARCUS อากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจการณ์ทางทะเล ที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย และความร่วมแรงร่วมใจที่มีเป้าหมายเดียวกัน จนผสมผสานกลายเป็นผลงานที่น่าชื่นชม “ที่สำคัญที่สุด เป็นฝีมือการออกแบบของคนไทย รวมถึงการผลิตทุกขั้นตอนภายในประเทศ โดยคนไทย” บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์โครงการวิจัยฯ ในครั้งนี้ ถึงความเป็นมาและอุปสรรคต่างๆ กว่าจะมาเป็น MARCUS อากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจการณ์ทางทะเล ที่สามารถใช้แทนคนได้ มีศักยภาพในการบินได้ยาวนานไม่ต่ำกว่า 4 ชม. พร้อมทั้งยังมีความคงทนแข็งแรงด้วยวัสดุที่คิดค้นและพัฒนามาอย่างลงตัว ที่สำคัญสามารถบังคับโดยโปรแกรมอันชาญฉลาดได้อีกด้วย   ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก [...]
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้