WHERE INNOVATION BEGINS

Precast Concrete

รีวิวใช้งาน Beam and Column แบบใหม่ใน ArchiCAD 23

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles

ใน ArchiCAD 23 ได้มีพัฒนาฟีเจอร์ที่ช่วยในการทำงานเรื่อง คาน และเสา และในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการในการทำงานโครงสร้างใน 3 รูปแบบด้วยกัน 1. … Read more