Chat with us, powered by LiveChat

Stratasys และ Google Art and Culture ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Open Heritage ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เพื่อสำรวจสิ่งประดิษฐ์ทางโบราณวัตถุและโบราณสถาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่สนใจได้เห็นกันในพิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์การวิจัยต่างๆ ซึ่งชิ้นส่วนทางโบราณสถานถูกพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี Poly Jet – Stratasys J750

Read more

จินตนาการ และ ความจริง หลาย ๆ ท่านคงได้เห็นการทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติ ในงานที่เป็นแบบ Architecture แล้ว แต่ครั้งนี้เราจะพาท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่านไปพบกับ อีกมุมหนึ่งของเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) ที่จะทำให้เราเข้าใจถึงความหลากหลาย ของสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นได้ จากเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องนี้ สิ่งที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้คือ

Read more

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน ฉบับที่แล้วผมได้เล่าถึงจุดที่เริ่มเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมการผลิตในช่วงยุค ‘80-90’ จนทำให้ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี RP หรือ Rapid Prototyping ขึ้นมากเพื่อตอบโจทย์ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ฉบับนี้ผมจะมาพูดต่อถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของแต่ละข่ายที่พัฒนาเทคโนโลยี Rapid Prototyping กันครับ ถ้าจะพูดถึงที่มาที่ไปของเทคโนโลยี Rapid Prototyping ต้องพูดถึงคนนี้ก่อนเลย ครับ“Charles W.

Read more