My logo

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ได้รับรางวัล “PDPA Compliance” จากการเข้าประกวด “รางวัลการเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 – PDPA Awards 2020” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดย ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลในงานการประชุมสัมมนาประจำปี พ.ศ.2563 ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ประธานผู้บริหารฝ่ายข้อมูล DPO-CDOs Symposium 2020 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้