Menu

  ผู้ใช้ SolidWorks มากมายอาจยังไม่ทราบวิธีทำให้กระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โดยในบทความนี้จะมาพูดถึงการ Covert ไฟล์ CAD ให้เป็นไฟล์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น PDF file, eDrawing file ,STEP etc. ซึ่งการทำงานแต่ก่อนผู้ใช้งานจำเป็นต้องแปลงไฟล์เองจึงเกิดปัญหา ทั้งไฟล์จำนวนมาก หรือตำแหน่งไฟล์ที่เมื่อแปลงไฟล์เสร็จแล้วยังอยู่ที่เดียวกันหมดไม่ได้แยกตามโฟลเดอร์

Read more

Menu