MOU

AppNews, New Education

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นาย วิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภา ... Read more

AppNews, New Education

คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ นำทีมแอพพลิแคด ลงนามความร่วมม … Read more

AppNews, New Education

ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน นำทัพ AppliCAD ลงนามบันท … Read more

AppNews, News Mi

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรื … Read more

AppNews, News Ci

กรุงเทพฯ—30 มิถุนายน 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) โดย นายสมศักดิ์ วรรักษา (ที่2 จากขวา) ผู ... Read more
แอพพลิแคด และ ม.ราชภัฏสกลนคร ลงนาม MOU พัฒนางานสหกิจศึกษา

AppEvents, Events Ci, Events Mi

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเ … Read more

AppNews, New Education

นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ (ขวา) นายสมศักดิ์ วรรักษา (ซ้าย) นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ คณบดีคณะสถา … Read more

AppNews, New Education

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิรัช ปัณฑ … Read more

AppEvents, Events Mi

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโล … Read more