Chat with us, powered by LiveChat

Menu

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายอิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวฐิติพร ฉาไธสง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP) ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายโซลูชั่นการออกแบบ [...]
นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายอิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวฐิติพร ฉาไธสง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท [...]

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ (ที่ 9 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP) ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายโซลูชั่นการออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างครบวงจร ตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง นำทีมผู้บริหารบริษัทฯ พร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่

Read more

บมจ. แอพพลิแคด ยื่นไฟลิ่ง หวังระดมทุนนำเม็ดเงินขยายธุรกิจด้านจัดจำหน่ายโซลูชั่นเพื่อการออกแบบอย่างครบวงจร โดยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพด้านการออกแบบให้แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียม หรือดียิ่งกว่า นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล

Read more

Menu