Chat with us, powered by LiveChat

  ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะทำมาจาก Plastic โดยจะอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ Plastic นั้นก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะได้มาจากอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ประเภทฉีดพลาสติก Injection Mold ในการที่จะผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นต้องใช้เครื่องจักร CNC Machining Center เข้ามาช่วยในการผลิตโดยใช้งานรวมกับ Software CAM ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของเครื่องจักรและคุณภาพของแม่พิมพ์ให้ดีขึ้นตามไปด้วย โดยความสามารถทั้งหมดนี้จะมีรวมไว้ทั้งหมดอยู่ใน

Read more

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหรือ Injection Mold นับว่ามีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรมทุกวันนี้ ที่เราใช้เพื่อผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นกรรมวิธีการผลิตอย่างหนึ่งที่แพร่หลายและได้รับความนิยม เพราะมีความสามารถในการผลิตสินค้าได้จำนวนมากและรวดเร็ว สำหรับ 3D Printer ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในต้นกระบวนการสร้างสรรค์สินค้า เพื่อใช้สร้างชิ้นงานต้นแบบที่มีความแม่นยำและมีคุณภาพ ให้ได้ชิ้นงานต้นแบบเพื่อทำการทดสอบการทำงานหรืออื่นๆ ที่ผู้ออกแบบกำหนด แต่ในท้ายที่สุดเราก็ยังมีความต้องการให้ชิ้นงานเหมือนจริงที่สุดทั้งในส่วนของวัสดุที่ต้องเป็นพลาสติกจริงๆ มีทนทานหรือมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งในจุดนี้เราคงต้องหันไปพึ่งพาการสร้างแม่พิมพ์ชั่วคราวหรือ Soft Tooling

Read more