Chat with us, powered by LiveChat

Menu

  โดยปกติแล้ว Software ก็จะต้องมี Hardware ในการใช้งาน แต่ในบางครั้ง Hardware ก็สามารถถูกออกแบบโดย Software ด้วยเหมือนกัน SolidWorks ก็เป็น Software ที่ช่วยในการออกแบบ Hardware ต่างๆ ได้ด้วยเช่นกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงการออกแบบ Computer

Read more

Cloud Computing คืออะไร?        คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ถ้าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลือกสเปกของการประมวลผล หรือเลือกขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ ในการใช้งานและเราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้บนโลกนี้               ซึ่งเทคโนโลยี

Read more

Menu