Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Cloud Computing คืออะไร?        คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ถ้าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลือกสเปกของการประมวลผล หรือเลือกขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ ในการใช้งานและเราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้บนโลกนี้               ซึ่งเทคโนโลยี

Read more

Menu