My logo

การสร้าง Spring ด้วยคำสั่ง Helix และ Sweep ขั้นตอนในการสร้าง Spring บน CAD จะทำได้ยากและมีขั้นตอนซับซ้อน แต่ GstarCAD ได้มีการพัฒนาให้สามารถสร้างวัตถุประเภทนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 1. เลือกคำสั่ง Helix โดยไปที่เมนู Draw > Helix 2. กำหนดจุดกึ่งกลาง รัศมีส่วนฐานและรัศมีส่วนบนของ Spring ตามลำดับ (ตอนที่กำหนดรัศมีส่วนบน ถ้าต้องการเพิ่มหรือลดจำนวนเกลียว ให้พิมพ์ Turns และพิมพ์จำนวนรอบของเกลียวตามต้องการ) 3. สร้างวัตถุวงกลมที่บริเวณปลายของฐาน Spring กำหนดรัศมีของวงกลมตามขนาดที่ต้องการ 4. ใช้คำสั่ง Sweep โดยไปที่เมนู Draw

Read more

  สถาปัตยกรรมในโลกใบนี้อาจกล่าวได้ว่า มีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา อาทิ ศาสนา และด้วยความหลากหลายของศาสนานี่เอง ที่ทำให้สถาปัตยกรรมเกิดรูปลักษณ์ใหม่ๆ และทำให้สถาปัตยกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาได้อย่างลงตัว ที่เห็นได้ชัดเจนอย่างเช่น วัด โบสถ์ มัสยิด  เป็นต้น เพื่อให้เข้ากับยุคที่การออกแบบถูกเขียนให้เป็น 3 มิติ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการนำเสนอ    เสริมสร้างความเข้าใจของบุคคลทั่วไป ดังนั้นโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานจึงต้องตอบสนองต่อการ   Design ของสถาปนิกได้ ดังเช่น โปรแกรม ArchiCAD กับการ Design หลังคามัสยิด 1. สร้างแบบมัสยิดให้เรียบร้อย แล้วจากนั้นสร้างหลังคาโดยใช้คำสั่งShell ตั้งค่าตามตัวอย่าง 2. เลือกการเขียนหลังคาแบบวงกลม และ Draft ตามแบบ โดยเริ่มจาก Center ของวงกลม

Read more

เราจะเสนอการเขียน โช๊คอัพ ที่เป็นสามมิติด้วยคำสั่ง ในการเขียนภาพที่เป็น 3D จากตัวอย่างไฟล์ ที่เห็นจะเป็นวัตถุที่เป็นสองมิติที่อยู่ในมุมมองที่เป็นสามมิติ ซึ่งเส้นที่เห็นเราทำการแบ่งออกเป็นสามส่วนตามสีที่เห็น ซึ่งเราจะทำการเขียนไปทีละส่วน 1. เริ่มจากสีขาวจะเป็นในส่วนของตัวแกนของโช๊คอัพ ซึ่ง จะเห็นว่าจะมีการเขียนเพียงแค่ Section หน้าตัดของวัตถุ เพราะเป็นวัตถุที่มีลักษณะทรงกลม – จากนั้นทำการรวมเส้นต่างๆ ให้เป็นเส้นเดียวกันด้วยคำสั่ง Region โดยเลือกคำสั่ง ที่เมนู Draw > Region  แล้วทำการเลือกเส้นสีขาวทั้งหมดที่อยู่ใน drawing จากนั้นกด Enter เราก็จะได้วัตถุที่เป็น Region เพื่อพร้อมที่จะเอาไปขึ้นรูปเป็นไฟล์ สามมิติ – ขั้นตอนการขึ้น 3D เลือกที่เมนู Draw > Modeling

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้