Chat with us, powered by LiveChat

การ Combine แบบด้วยระบบ BIM  การเคลียร์แบบให้สามารถนำไปก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการตรวจเช็คแบบส่วนมากเราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในการ Combine แบบมากนัก ยิ่งในช่วงงานประมูล แบบที่ผู้รับเหมาได้มานั้น คือ แบบสำหรับเสนอราคา (For Bidding) อาจถูกเคลียร์แบบมาในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาที่พบบ่อย คือ เมื่อผู้รับเหมาประมูลงานได้แล้วเมื่อนำแบบทุกส่วนมาเช็ครวมกัน ทั้งแบบงานโครงสร้าง แบบงานสถาปัตยกรรม

Read more