My logo

Jan

21

2016

ใน ยุคสมัยของเทคโนโลยี ผู้คนอาจให้ความสำคัญกับนวัตกรรม จนลืมเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันไปบ้าง แต่ในปัจจุบันกระแสของ ผลิตภัณฑ์สีเขียว ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ที่ช่วยพัฒนาองค์กรในการลดของเสียและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ซึ่ง SolidWorks ก็มีฟังก์ชันที่จะเข้ามาช่วยวิศวกร ให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงได้ นั่นก็คือ SolidWorks Sustainability และในบทนี้เราก็มี ทิปเล็กๆน้อยๆมาฝากผู้อ่านทุกท่าน ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนต่อไป 1. ใน SolidWorks Sustainability เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการขนส่งของเราได้ เช่น ขนส่งทางบก โดยรถไฟหรือรถบรรทุก ขนส่งทางน้ำ หรือทางอากาศ ตำแหน่งตามภาพซึ่งไม่แน่ว่าการผลิตในทวีปเดียวกันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อมมากกว่าก็เป็นได้ 2. เราสามารถที่จะดูชิ้นงานประกอบของเราได้ ว่าชิ้นไหนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 3. นอกจากนี้เรายัง save ผลการประเมินของเราออกมาในรูปของเอกสาร เพื่อการสื่อสารกับหัวหน้า ลูกค้า หรือฝ่ายอื่นๆได้อีกเช่นกัน

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้