Chat with us, powered by LiveChat

เมื่อการลงทุนมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งเรื่องของเวลา บุคลากร รวมถึงงบประมาณ การออกแบบจึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในเคสนี้เราจะวิเคราะห์ความแข็งแรงของสะพานต้านแรงคลื่น โดยใช้ SOLIDWORKS Flow Simulation จะมีวิธีการตั้งค่ายังไง และผลการวิเคราะห์จะเป็นอย่างไร สามารถติดตามชมได้ในคลิป พร้อมทั้งตัวอย่างเคสต่างๆ ที่น่าสนใจในการใช้ SOLIDWORKS Flow Simulation ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.applicadthai.com/solidworks-simulation/

  SOLIDWORKS Simulation ซอฟต์แวร์ด้านงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ที่ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ โดย SOLIDWORKS Simulation ประกอบไปด้วย 1. Finite Element Analysis ช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์การทำงาน ทำการวิเคราะห์ดูการตกกระทบ แรงที่มากระทำหรือความแข็งแรง

Read more

SOLIDWORKS SIMULATION SOLUTION SOLIDWORKS Simulation Solutions คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ชิ้นงานที่ถูกออกแบบมาด้วย 3D CAD เพื่อการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงาน ทดสอบชิ้นงาน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดของการออกแบบ ก่อนการนำมาผลิตจริง ทำให้สามารถลดต้นทุนทั้งในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย ในกระบวนการผลิตสินค้าได้ SOLIDWORKS Simulation Solutions

Read more