WHERE INNOVATION BEGINS

Flow Simulation

Article - SolidWorks Simulation, Article Mi, Articles

วิเคราะห์สภาวะสบาย ภายในห้องปรับอากาศช่วยให้อุณหภูมิทั่วทั้งห้อง ใน White Paper ฉบับนี้ จะมาแนะนำวิธีการ วิเคราะห์สภาวะสบาย ภายในห้องปรับอากาศ ความสบายอย่างไร ... Read more

Article - 3DPrinter Mi, Article - SolidWorks, Article - SolidWorks Simulation, Article Mi, Articles

  ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมาก และบางช่วงเวลาก็เกิดปัญหาอากาศปิดทำให้ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานความปลอดภัย  ดังนั้นเครื่องกรองอากาศจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนเลือกใช้เพื่อป้องกันสุขภาพของตนเองและครอบครัว  เราจึงเห็นเครื่องกรองอากาศหลายยี่ห้อออกมาวางขาย ซึ่งมีทั้งราคาไม่กี่พันจนไปถึงราคาหลักหมื่น  อยู่ที่แบรนด์ ดีไซน์ และเทคโนโลยีที่มีในเครื่องกรอง แต่หากพิจารณาจริงๆ … Read more

Article - SolidWorks Simulation, Article Mi, Articles

เมื่อการลงทุนมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งเรื่องของเวลา บุคลากร รวมถึงงบประมาณ การออกแบบจึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในเคสนี้เราจะวิเคราะห์ความแข็งแรงของสะพานต้านแรงคลื่น โดยใช้ SOLIDWORKS Flow Simulation … Read more

Article - SolidWorks Simulation, Article Mi, Articles

  SOLIDWORKS Simulation ซอฟต์แวร์ด้านงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ที่ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ โดย SOLIDWORKS Simulation ประกอบไปด้วย … Read more