My logo

    กรณีที่ใน drawing เวลาเอาเม้าส์ไปแตะที่เส้นหรือขอบชิ้นงานแล้วมันไม่ขึ้นไฮไลท์เส้นดังภาพ เราสามารถเข้าไปตั้งค่าที่ option ได้เพื่อให้เวลาเม้าส์ไปแตะที่เส้นหรือขอบชิ้นงานใน drawing ได้ทำการไฮไลท์เส้นโดยอัตโนมัติ โดยเข้าไปที่ option>system options>display/selection>ติ๊กที่ dynamic highlight from graphics  view ดังภาพ มันก็จะขึ้นไฮไลท์มาดังภาพครับ   จัดทำโดย นายณัฐพงศ์ วัฒนามานนท์

เวลาเราดึง View มาใส่ใน Drawing บางครั้งเราดึงมา View เดียวแล้วมันไม่ Projected View ให้เราโดยอัตโนมัติ อาจจะทำให้เสียเวลาในการออก Drawing  มาดูวิธีที่ง่าย และไวขึ้นในการออก View ได้ง่ายขึ้น 1.เวลาเราจะออก Drawing ในติ๊กตามช่องที่ลูกศรชี้   2.แล้วจะได้การ Projected View แบบ Auto แค่ดึงภาพมาก็จะออก View ดังภาพ   Tips & Tricks เพิ่มเติม : https://www.applicadthai.com/tips-tricks/tips-tricks-mi/tips-tricks-solidworks/ จัดทำโดย : ณัฐพงศ์ วัฒนามานนท์

บางครั้งการออกแบบโมเดล อาจทำในหน้าต่างของ Part ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Multibody ได้ง่ายกว่าในหน้าของ Assembly แต่ความต้องการลำดับต่อมาของผู้ออกแบบก็ คือ การสร้างตาราง BOM เพื่อแสดงข้อมูลของส่วนประกอบของโมเดล และหัวข้อนี้เองจะแนะนำวิธีการสร้างตาราง BOM สำหรับโมเดลที่สร้างด้วย Multibody ลองดูตัวอย่างจากด้านล่างได้เลยค่ะ เมื่อโมเดลถูกสร้างขึ้นมาในหน้าต่างของ Part แล้ว ให้เข้าไปที่ Weldment Command แล้วเลือกคำสั่ง Weldment เพื่อเปลี่ยนจาก Solid Bodies เป็น Weldment Cut List   คลิกขวาที่หัวข้อ Solid Bodies แล้วเลือก Update Automatically เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ

Read more

ในหัวข้อนี้จะขอแนะนำวิธีการลิงค์ชื่อ Part เข้าไปใน Title Box ของ Drawing ในกรณีที่มีการ Add Sheet หลายๆ Sheet และแต่ละ Sheet ก็มี Part ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้ใช้งานจึงอาจต้องการให้มีชื่อของ Part แต่ละ Part ลิงก์เข้าไปใน Sheet แต่ละ Sheet ของ Drawing ด้วย ลองมาดูตัวอย่างด้านล่างกันเลยค่ะ 1.ทำการสร้าง Drawing และดึง View Drawing ออกมาวางใน Sheet Drawing ที่ 1 สังเกตชื่อ

Read more

ในการสร้าง Drawing นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่เราจะต้องให้รายละเอียดของชิ้นงาน ซึ่งก็จะมีขั้นตอนมากพอสมควร เช่น การสร้าง View, การให้ขนาด เป็นต้น โดยบทความนี้เรามีวิธีการลดขั้นตอนในการสร้าง View ให้กับ Drawing ด้วยการใช้งาน SOLIDWORKS Task Scheduler โดยมีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ 1.เข้าไปที่ Start/All Programs/SolidWoks201x/SolidWorks Tools/SolidWorks Task Scheduler201x   2.ตั้งค่าต่าง ๆ ตามรายละเอียด 1.เลือก Template Drawing (จะต้องมีการสร้าง Pre-Defined View) 2.เลือกไฟล์ที่ต้องการสร้าง Drawing 3.ไฟล์งานที่เลือกเข้ามา Part, Assembly ก็ได้

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในการออกแบบชิ้นงานแผ่นพับ หรืองาน Sheet Metal เมื่อได้ออกแบบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการนำชิ้นงานที่ออกแบบ บอกขนาดในงาน Drawing ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการแสดงภาพแผ่นคลี่ชิ้นงานออกมา เพื่อแสดงให้เห็นรูปร่างของชิ้นงานเมื่อถูกคลี่ออก และต้องทำการคำนวนเส้นขอบเขตของแผ่นคลี่ เพื่อทำการเตรียมวัสดุให้เหมาะสมกับงาน ซึ่ง Software SolidWorks สามารถแสดงขอบเขตของ Blank Size ของแผ่นคลี่ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยมีวิธีดังนี้ 1.เปิดชิ้นงาน Sheet Metal ที่ต้องการ   2.นำเข้าสู่ Drawing และวางวิวแผ่นคลี่   3.จากนั้นคลิกขวาที่วิวของชิ้นงานเลือก Properties เลือกที่ Display Bounding Box   4.สามารถแสดงเส้น

Read more

Cut List Properties เป็นการบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของการตัดชิ้นงานในการทำ Sheet Metal ซึ่งถ้าหากเราจะใส่รายละเอียดต่าง ๆ ใน Cut List Properties ลงใน Drawing ก็ต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง เราจะทำอย่างไรถ้าอยากจะนำค่าใน Cut List Properties ไปใส่ไว้ใน Drawing จะมีคำตอบใน Tips นี้ครับ   นำชิ้นงาน Insert เข้ามาใน Drawing จากนั้นให้เปลี่ยนมาเป็น Flat Pattern   เมื่อ Flat Pattern เสร็จแล้ว ให้คลิกขวาที่ชิ้นงานใน

Read more

หลาย ๆ ท่านอาจจะเคยเจอปัญหาการหมุน Section View เพื่อให้ตั้งตรง สำหรับการมองภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลาย ๆ ซอฟต์แวร์สามารถทำได้ มาดูวิธีการอันแสนง่ายใน SolidWorks กันบ้างดีกว่าครับ จากภาพแสดงการตัด Section แบบเอียง ซึ่ง Section View ที่ได้ ก็จะเอียงแบบที่แสดงในรูป ซึ่งบางครั้ง จะมองยาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมุนให้ตั้งตรง ในรูปข้างต้นคลิกที่ Edge ที่ต้องการจะให้ตั้งตรง และเลือก Tools –> Align Drawing View –>Vertical Edge [SOLIDWORKS TIPS&TRICKS] Subscription Service AppliCAD

Read more

การทำงานในโปรแกรม SolidWorks ในส่วนของงาน Drawing บางกรณีอาจจะต้องนำชิ้นงานหลายชิ้นมาบอกขนาดในหน้า Drawing เดียวกัน เพื่อประหยัดในส่วนของกระดาษและแสดงว่าชิ้นงานนั้นๆ อยู่ในกลุ่มหรืองานประกอบเดียวกัน เราสามารถแสดงค่า Property ของชิ้นงานที่นำเข้ามาบอกขนาดใน Drawing หลายๆ ชิ้นงานได้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงค่า Property ของชิ้นงานนั้นๆ 1. นำชิ้นงานเข้ามาวางในหน้า Drawing ที่ต้องการ โดยตัวอย่างนำชิ้นงานวาง 2 ชิ้นงานในหน้าเดียวกัน   2. ใช้คำสั่ง Note มาวางที่วิวของชิ้นงานที่ต้องการ   3. เลือกที่ Link to Property เพื่อดึงค่า Property ของชิ้นงานที่ต้องการ 4

Read more

สำหรับสิ่งก่อสร้างทั้งบ้านหรืออาคารโดยทั่วไป กว่าที่จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และนำไปสู่กระบวนการก่อสร้างจริง ซึ่งในแต่ละกระบวนการล้วนแต่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน โดยเฉพาะในขั้นตอนของกระบวนการก่อสร้าง ที่มีทั้งขั้นตอนการก่อสร้างตามแผนงาน การทำแบบก่อสร้าง การทำ BOQ การตรวจสอบ นำเสนอความคืบหน้างาน และขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ส่งผลต่อระยะเวลาและต้นทุนของการก่อสร้างทั้งหมด สำหรับในบทความนี้จะกล่าวถึงเพียงขั้นตอนของการนำเสนอความคืบหน้างาน เพราะสำหรับขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาจะต้องนำเสนอความคืบหน้างานให้กับ Consult หรือ Owner ดู เพื่อที่จะได้ตรวจสอบกับสัญญาในการเบิกเงินในแต่ละงวด โดยปกติแล้วถ้าหากเปรียบเทียบกับการก่อสร้างในยุคเดิมที่มีเพียงแค่โปรแกรม AutoCAD ยังไม่มีการนำเทคโนโลยี BIM มาใช้ผู้ที่ต้องทำข้อมูลสำหรับนำเสนอความคืบหน้างาน อาจจะต้องใช้ทั้งโปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม PowerPoint เพื่อนำเสนอความคืบหน้างานในแต่ละส่วนให้ Consult หรือ Owner ดู ซึ่งนับว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเสียเวลาและในบางลักษณะงาน หรือบางปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน ผู้รับเหมาไม่สามารถที่จะนำเสนอให้ Consult หรือ Owner

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้