Chat with us, powered by LiveChat

จากบทความที่แล้ว เขียนแบบก่อสร้างด้วย ArchiCAD BIM (1) เราได้แนะนำเพื่อนๆ ได้รู้จักความสามารถของการทำแบบด้วย BIM จาก ArchiCAD ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันต่อ โดยจะเลือกเอาฟีเจอร์ที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการทำแบบให้เพื่อนๆ ได้พิจารณาในการเลือกเอา BIM ไปใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างกัน ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ทำรูปตัดได้อัตโนมัติ เพียง 2 คลิก

Read more

*** แปลง PDF ให้เป็นไฟล์ 2 มิติ เหมือน CAD *** ปรับการแสดงผลในแปลน เช่น เปลี่ยนลาย Hatch เป็นแบบอื่นได้ตามต้องการ *** ใส่สัญลักษณ์ผนัง, ประตู-หน้าต่าง ลงในแปลนอัตโนมัติ *** แปลงไฟล์เป็นนามสกุลอื่นได้

Read more

  ก่อนอื่นเรามาดูคำนิยามของการเขียนแบบ 2 มิติ และการเขียนแบบ 3 มิติ กันก่อนนะครับ การเขียนแบบ 2 มิติ (Drawing 2D) หมายถึง การเขียนแบบที่มีความกว้างกับความยาว ไม่มีความหนา ไม่มีปริมาตร เกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตรูปต่างๆ เช่น รูปวงกลม  รูปสามเหลี่ยม หรือรูปอิสระ ที่เป็นแบบระนาบ

Read more

ปัจจุบันเทคโนโลยีการออกแบบ 3D มีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักร ซึ่ง ณ ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค 4.0 การผลิตที่เปลี่ยนจาก Mass Production เป็น Mass Customization การผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายในเวลาที่สั้นที่สุด จึงส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัว ด้วยการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดเวลา

Read more

  เนื่องจากเราอาจจะเผลอไปทำการ Delete  Description ใน File Properties  แล้วทำให้เราไม่สามารถเลือก Descriptionได้ดังรูป  ทั้งนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับงาน  Drawing   ด้วยครับ เรามีวิธีการแก้ไขดังนี้ครับ ให้ ไปที่ C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2016\lang\english แล้วทำการ เลือก properties

Read more

    กรณีที่ใน drawing เวลาเอาเม้าส์ไปแตะที่เส้นหรือขอบชิ้นงานแล้วมันไม่ขึ้นไฮไลท์เส้นดังภาพ เราสามารถเข้าไปตั้งค่าที่ option ได้เพื่อให้เวลาเม้าส์ไปแตะที่เส้นหรือขอบชิ้นงานใน drawing ได้ทำการไฮไลท์เส้นโดยอัตโนมัติ โดยเข้าไปที่ option>system options>display/selection>ติ๊กที่ dynamic highlight from graphics  view ดังภาพ มันก็จะขึ้นไฮไลท์มาดังภาพครับ

Read more

เวลาเราดึง View มาใส่ใน Drawing บางครั้งเราดึงมา View เดียวแล้วมันไม่ Projected View ให้เราโดยอัตโนมัติ อาจจะทำให้เสียเวลาในการออก Drawing  มาดูวิธีที่ง่าย และไวขึ้นในการออก View ได้ง่ายขึ้น 1.เวลาเราจะออก Drawing ในติ๊กตามช่องที่ลูกศรชี้  

Read more

บางครั้งการออกแบบโมเดล อาจทำในหน้าต่างของ Part ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Multibody ได้ง่ายกว่าในหน้าของ Assembly แต่ความต้องการลำดับต่อมาของผู้ออกแบบก็ คือ การสร้างตาราง BOM เพื่อแสดงข้อมูลของส่วนประกอบของโมเดล และหัวข้อนี้เองจะแนะนำวิธีการสร้างตาราง BOM สำหรับโมเดลที่สร้างด้วย Multibody ลองดูตัวอย่างจากด้านล่างได้เลยค่ะ เมื่อโมเดลถูกสร้างขึ้นมาในหน้าต่างของ Part แล้ว

Read more

ในหัวข้อนี้จะขอแนะนำวิธีการลิงค์ชื่อ Part เข้าไปใน Title Box ของ Drawing ในกรณีที่มีการ Add Sheet หลายๆ Sheet และแต่ละ Sheet ก็มี Part ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้ใช้งานจึงอาจต้องการให้มีชื่อของ Part แต่ละ

Read more

ในการสร้าง Drawing นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่เราจะต้องให้รายละเอียดของชิ้นงาน ซึ่งก็จะมีขั้นตอนมากพอสมควร เช่น การสร้าง View, การให้ขนาด เป็นต้น โดยบทความนี้เรามีวิธีการลดขั้นตอนในการสร้าง View ให้กับ Drawing ด้วยการใช้งาน SOLIDWORKS Task Scheduler โดยมีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ 1.เข้าไปที่ Start/All

Read more