My logo

การ ใช้คำสั่ง Drawing Compare เป็นคำสั่งที่ช่วยในการตรวจแบบ ช่วยให้ตรวจงานได้ง่ายและเร็วขึ้น โดยคำสั่งนี้จะใช้สีเข้ามาช่วยในการตรวจแบบ การเรียกใช้คำสั่ง เลือกที่เมนู Express > Drawing Tools > Drawing Compare จะมี Dialog Box ขึ้นมา โดยจะให้เข้าไปเลือกไฟล์เก่าก่อนการแก้ไข และเลือกไฟล์ใหม่ที่ได้มีการแก้ไขไปแล้ว จากนั้นกดปุ่ม Compare จะมี Drawing เปิดขึ้นมาสองไฟล์ ไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขแบบ ส่วนอีกไฟล์เป็นไฟล์ที่มีการแก้ไขแบบไปแล้ว ซึ่งทั้งสองไฟล์จะมีสีที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยในการตววจแบบ ถ้าต้องการทราบว่าสีไหนใช้แทนอะไร เข้าไปดูได้ที่ Option ซึ่งอยู่ที่ Dialog Box Compare Old Drawing

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้