Menu

เมื่องาน 3D ผ่านไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็ลงมือทำจริงกับเหล็กเลยครับ สนุกสนานแน่ๆ ตามไปดูกันครับ ก่อนอื่นต้องอธบิายก่อนว่าการทำขั้นตอนนี้สิ่งที่จำเป็นต้องมี คือ Machine Shop เพราะต้องตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก ปาด เจาะ ตัด เชือม เจียร พ่นสี เคาะ ตามประสาช่างกลโรงงานมือเปื้อนน้ำมันดำปิ๊ดปี๋ ผมไปทำที่ [...]

Menu