Chat with us, powered by LiveChat

Menu

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ส่งมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชั้นนำ SOLIDWORKS พร้อมฝึกอบรมเพื่อการศึกษาให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 กิจกรรม CSR ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ ของบริษัท แอพพลิแคด

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดกิจกรรมส่งต่อความสุข เลี้ยงอาหารกลางวันและขนม แจกของเล่นส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย ซอยร่วมใจ 52 สุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Menu