ลักษณะทั่วไปของโครงการ อาคารที่ถูกออกแบบเป็น Community Mall เพื่อให้เป็น Landmark ของพื้นที่และเป็นศูนย์การค้าที่เป็นที่น่าจดจำของผู้ที่มาเยือน โครงการนี้เดิมทีมีผู้ออกแบบและก่อสร้างไปในส่วนโครงสร้างแล้ว แต่การก่อสร้างได้หยุดลงในช่วงระยะเวลานึง หลังจากนั้นทางเจ้าของโครงการได้กลับมาดำเนินการต่อสร้างต่อ โดยต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบของอาคาร เพื่อให้มีความทันสมัยและโดดเด่น และสอดคล้องกับการเปิด AEC ดังนั้นจึงมีอาการออกแบบรูปลักษณ์อาคารใหม่ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างเดิมที่ได้ทำการสร้างไปแล้ว หลังจากการเข้าสำรวจพื้นที่แล้ว จึงเริ่มออกแบบด้วยโปรแกรม ArchiCAD โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดการใช้โปรแกรมในการออกแบบ

Read more

จากสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองไทยในปัจจุบัน รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ยุโรปยังคงอ่อนแอ น้ำมันราคาร่วงรุนแรง ทำให้แรงซื้อจากประเทศตะวันออกกลางลดลง หันมาดูจีนก็พบว่าเริ่มชะลอตัวชัดเจน เพียงแต่เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นไม่น่าจะมีผลกระทบกับไทยในช่วงปีหน้า วันนี้ผมเลยอยากจะแนะนำไอเดีย ทางธุรกิจที่น่าทำในประเทศไทย สำหรับผู้ที่อยากจะทำอะไรในปีหน้า กลั่นกรองจากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ธุรกิจทีน่าทำในปีหน้า 1. ธุรกิจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกับทัวร์จีน ผมอยู่แถวบางนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมขนาด 3-4 ดาว สมัยก่อนก็เงียบๆ ตอนนี้คึกคักเป็นอย่างมากกับทัวร์จีนที่ลงมากันเป็นหลายๆ

Read more

            ปัจจุบันราคาที่ดินนั้นมีแต่จะราคาสูงขึ้นทุกวัน ขนาดของที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงานต่างๆ มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจำกัด การเลือกที่จะก่อสร้างอาคาร หรือบ้านสักหลังจึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดอย่างรอบครอบ การออกแบบโครงสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญในลำดับต่อมา ซึ่งในกระบวนการออกแบบต้องมีหลายปัจจัยที่ควรคำนึงถึง เริ่มตั้งแต่ให้ความสำคัญกับการศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX: User Experience) โดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก ทั้งนี้ควรรู้ถึงกลุ่มผู้ใช้ เป้าหมายของผู้ใช้ เพื่อนำมาเป็นแปลนในการออกแบบอาคารที่สอดคล้องกับความรู้สึก ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการของธุรกิจมารวมกันและสร้างอาคารที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง

Read more