Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Cloud Computing คืออะไร?        คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ถ้าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลือกสเปกของการประมวลผล หรือเลือกขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ ในการใช้งานและเราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้บนโลกนี้               ซึ่งเทคโนโลยี

Read more

       ณ เวลานี้ Cloud computing ไม่ใช่สิ่งใหม่ ทั้งยังเป็นสิ่งประจำวันที่ทุกคนขาดไม่ได้เลย หลายๆ คนอาจจะคิดว่าไม่ได้ใช้ Cloud เลย แต่ในความเป็นจริงแล้วเราได้ใช้งานอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวว่าเป็น Cloud application ไม่ว่าจะเป็น Hotmail , Gmail , Facebook

Read more

       เมื่อเมษายน ปี 2014 บริษัท Obayashi ได้ทำการเปิดตัว ระบบการทำงาน ที่มีชื่อว่า “Smart BIMcloud” ซึ่งเป็นระบบที่มีการใช้ข้อมูล BIM model ร่วมกันผ่านระบบกลางที่เรียกว่า Cloud Computing ผ่าน Graphisoft BIMcloud,

Read more

Menu