My logo

การใช้ Profile ตามหัวข้ออาจติดปัญหา เช่น เมนูหาย, เมนูไม่มาตามที่ตั้งไว้ สามารถใช้คำสั่ง Workspace ทดแทนได้ เพราะการตั้ง Profile ใช้งานได้ง่าย สามารถตั้งค่าเครื่อมือได้ตามต้องการ ช่วยให้สะดวกในการทำงานมากขึ้น ทดลองใช้ฟรี : http://bit.ly/2MD56Tx  ข้อมูเพิ่มเติม : http://bit.ly/33XvdKp

ความเชื่อมั่นในการทำงานหลายครั้งเกิดจากอุปกรณ์ เครื่องมือ สภาพแวดล้อมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน พนักงานสามารถผลิตงานออกมาได้ทัน และคุณภาพมักเกิดจากความถนัด เมื่อมีการทำซ้ำบ่อยขึ้นจึงเป็นความชำนาญและเก่งในสายวิชาชีพ การใช้งานซอฟต์แวร์เป็นเรื่องความถนัดส่วนบุคคล บางท่านปรับแต่งตามที่ตนชอบ หรือแผนกหนึ่งอาจปรับแต่งเมนูการใช้งานให้เหมือนกันเพื่อการใช้งานที่ทดแทนกันได้ครับ ซอฟต์แวร์ CAD 2D มีการใช้งานที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้ละเอียดมาก ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานจนไปถึงการเปลี่ยนภาพของไอคอน บ่อยครั้งเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อใช้ทดแทนหรือมีการอัพเดท ผู้ใช้มักมองหาสิ่งที่เขาเคยใช้และถนัดที่สุดเพื่อผลิตงานได้ในแบบเดิม เมนูของ CAD 2D นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ แบบ Classic Menu และ Ribbon Menu ในแบบแรกพบบนเวอร์ชั่น 2000 – 2010 ซึ่งคำสั่งเป็นลักษณะหมวดหมู่ เช่น Draw เขียนวัตถุ Modify ปรับแต่งวัตถุ

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้