Chat with us, powered by LiveChat

Menu

SolidWorks ฉลองครบรอบ 25 ปี : จากจุดเริ่มต้นในปี 1993 ย้อนเวลากลับไป: ภาพแห่งความทรงจำของทีมผู้ผลิต SolidWorks ถ่ายเมื่อปี 1994 (เรียงจากด้านหน้าไปด้านหลัง) Dr. Constantine Dokos, Scott Harris, Bob Zuffante,

Read more

Menu