Chat with us, powered by LiveChat

จะดีแค่ไหนถ้าเยาวชนไทยได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนให้กลายเป็นผู้สร้าง แทนที่จะเป็นแค่เพียงผู้ซ่อมหรือผู้ให้บริการ หลังจากจบการศึกษาหลักสูตรด้านเทคนิคช่างยนต์ ซึ่งการแข่งขันเชลล์อีโค-มาราธอน เอเชีย 2016 ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่เรียนมาทางสายนี้สามารถเปลี่ยนบทบาทของตัวเองได้อย่างภาคภูมิ และทุกครั้งที่เยาวชนไทยมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันแสดงฝีมือ ทักษะ ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี เครื่องยนต์กลไก ในระดับโลกหรือภูมิภาคเอเชีย เมื่อจบการแข่งขันก็มักคว้ารางวัลกลับมาเสมอ ซึ่งนั่นหมายถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าชาติใดในโลก ล่าสุดทีม NSTRU Eco-Racing จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

Read more

เชิญพบกับสัมมนาออนไลน์ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิมๆ มาสู่นวัตกรรมการสร้าง Tooling ด้วยเทคโนโลยี Additive Manufacturing จากสหรัฐอเมริกา ที่จะพาคุณสู่การทำงานที่ง่ายกว่า เร็วกว่า และประหยัดงบประมาณกว่า ฟังเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริง ความสำเร็จของการนำ Tooling ทางเลือกใหม่เข้าสู่การทำงาน ตัวอย่าง Case Study จากผู้ใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะพาให้คุณเข้าใจถึงการทำงานและประโยชน์อันหลากหลาย เพียงแค่คุณยอมเปลี่ยน

Read more