My logo

“ร่วมเปิดโลกนวัตกรรมการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษา” บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของ พื้นฐานและแรงกำลังสำคัญเพื่อต่อยอดสู่อนาคตด้านการออกแบบ จึงจัดงาน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 เพื่อคณาจารย์ทุกท่านจะได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการของเครื่องมือที่เข้ามาช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนไปถึงกระบวนการผลิตจริง โดยใช้โปรแกรมรวมถึง Solution ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SolidWorks, Simulation, SolidCAM และเทคโนโลยี 3D Printing เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีศักยภาพและความพร้อม เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 สถานที่ Centara Hotel & Convention

Read more

       แผนกมีหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนที่มาจากเหล็กหล่อ โดยเหล็กหล่อที่เราผลิตจะแบ่งเป็นเหล็กหล่อเทากับเหล็กหล่อเหนียว ซึ่งทางสมบูรณ์ผู้บริหารมีนโยบายในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราส่งให้ IOB เพราะฉะนั้นเราต้องได้มาตรฐาน TS16949 เราทำธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งส่วนนี้เป็นตัวการันตีได้ส่วนนึงว่าเราผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ ผู้บริหารมีการเน้นย้ำเสมอในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในส่วนของการผลิตพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของคน ท่านค่อนข้างให้ความสำคัญ ภายในบริษัทเรามีการก่อตั้งศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่ระยองเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนเป็นหลักเมื่อจบหลักสูตรก็พร้อมป้อนเข้าสู่โรงงานต่างๆ จุดเด่นของเราคือเรื่องของการผลิตที่มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของานหล่อ การพัฒนาคนและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพราะอะไรถึงเลือกใช้ SolidWorks        เราต้องการซอต์ฟแวร์ที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นที่เหมาะกับงานของเรา ต้องการซอต์ฟแวร์ที่สามารถ Integrate ทำงาน CAD ได้ด้วย ทำงาน CAE ได้ด้วยและสามารถจบในตัวมันเอง เพราะว่าเมื่อก่อนผมจะพบปัญหาว่าเวลาผมจะทำการวิเคราะห์ความแข็งแรง นำ CAD ที่สร้างจากโปรแกรมนึงมาใส่อีกโปรแกรมนึง แล้วมันจะเกิดการ Loss data ในเรื่องของ CAD และผมก็ต้องมานั่งแก้ในตัวโปรแกรมการวิเคราะห์ซึ่งก็จะทำให้เสียเวลา

Read more

      โปรแกรม GstarCAD สามารถเปิดไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเปิดไฟล์ที่ปกติ ไม่สามารถเปิดบน CAD ก็ยังสามารถเปิดได้ โดยคำสั่งนี้ชื่อว่า OLE Object ไปดูกันเลยดีกว่า ว่าคำสั่งนี้ยังไง 1. เลือกเมนู Insert > OLE Object… 2. สามารถเลือกที่จะสร้างไฟล์ใหม่เลยได้ โดยการคลิกเลือก Create New และเลือกรูปแบบไฟล์ 3. สามารถเลือกไฟล์งานที่จะเชื่อมโยง ได้จาก Create from File และ Browse เพื่อหาไฟล์ 4. เมื่อดึงไฟล์มาใช้งาน โปรแกรมจะทำการแทรกไฟล์นั้นๆ เข้ามาให้ที่หน้าจอวาดแบบ ตามตัวอย่างเพียงเท่านี้ ก็สามารถนำไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์

Read more

Jan

29

2016

โตชิบาในประเทศไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นยี่ห้อเดียวในตลาดที่มีสายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบในประเทศไทยเพื่อตอบสนองฐานการผลิตของโตชิบาในประเทศญี่ปุ่นและตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวันนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิชัย เหลืองเอกทิน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายนวัตกรรมการจัดการส่วนกลาง,ควบคุมมาตรฐานส่วนกลาง มาพูดคุยว่าเพราะเหตุใด SolidWorks จึงครองใจ Toshiba มากกว่า 5 ปี AppliCAD : Toshiba ได้ไว้วางใจนำ SolidWorks มาใช้งานในกระบวนการทำงานกี่ปีแล้วคะ คุณวุฒิชัย : ประมาณ 5 ปีแล้วครับที่เราได้นำ SolidWorks เข้ามาใช้จนถึง ณ ปัจจุบันนี้ AppliCAD : SolidWorks เข้ามามีบทบาทกับการทำงานของ Toshiba ในส่วนใดบ้าง คุณวุฒิชัย : เราใช้ SolidWorks

Read more

“บริษัท ชนพรการไฟฟ้า จำกัด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 ด้วยประสบการณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความเพรียบพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมคุณภาพ ทำให้ชนพรการไฟฟ้ามีศักยภาพและความมั่นใจในการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศในแถบอินโดจีน ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ  (วีน่า) และ  (อมตะ) เช่น สวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ขั้วรับหลอด และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ การมุ่งเน้นคุณภาพ การรักษาคำมั่นสัญญา “บริษัท ชนพรการไฟฟ้า จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพประสานความร่วมมือกับลูกค้าในทุกๆระดับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม” จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ธุรกิจภายในครอบครัวที่ทะยานสู่ตลาดได้อย่างสง่างาม และฉบับบนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารหนุ่มไฟแรง คุณ นวเทพ ชนาพรรณ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกันถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน กันในฉบับนี้กันนะคะ AppliCAD :

Read more

งานก่อสร้างหรืองานผลิตใดๆ ผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างหรือผู้ผลิต จำเป็นต้องสื่อสารกันด้วยแบบหรือแบบแปลน แม้ว่ายุคเทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ จะเข้ามามีบทบาทมานานแล้วก็ตาม การใช้แบบ 2 มิติ เป็นตัวอ้างอิงยังคงต้องใช้กันอยู่ทุกวัน อาจใช้ในรูปแบบของกระดาษ โน๊ตบุ๊ค หรือแทบเบล็ตก็ตาม การเขียนแบบในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม เขียนแบบ 2 มิติ (CAD ) ทั่วไป ใช้โปรแกรมอย่างเช่น AutoCAD, GstarCAD, CADไท, NuvoCAD ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้จะมีฟังก์ชั๋นหรือคำสั่งใช้งานใกล้เคียงกัน สามารถเซฟไฟล์เป็นไฟล์ dwg ได้เช่นเดียวกัน โปรแกรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการเขียนเส้น แก้ไขเส้น โดยไม่รู้จักว่าเส้นที่เขียน คือ ผนัง เสา คาน พื้น

Read more

ด้วยคำถามที่ว่า “ทำไมต้องเลือก GstarCAD” สำหรับ GstarCAD แล้วคงเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเพราะว่าอะไรนะเหรอ ก็เพราะว่า GstarCAD เป็นโปรแกรมทางเลือกที่ทดแทนโปรแกรมหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก คงไม่ต้องบอกหรอกนะครับว่าโปรแกรมอะไร เพราะฉะนั้น เมื่อเป็นโปรแกรมทางเลือกแบบนี้ ก็เลยทำให้เจอคำถามอย่างนี้อยู่เป็นประจำ มาดูกันเลยดีกว่าครับว่า ทำไมต้องเลือก GstarCAD 1. ราคา        ด้วยราคาถือว่าเป็นปัจจัยแรกๆ ที่องค์กรจะคิดถึงสำหรับ GstarCAD แล้ว ถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีราคาสมเหตุสมผลมากๆ เพราะการทำงานที่ครอบคลุม 2D ทั้งหมด เมื่อเทียบกับราคา มันจึงมีราคาที่สมเหตุสมผลมากที่สุด ถ้าเทียบเป็นมวยแบบปอนด์ต่อปอนด์ก็คงจะเป็นมวยที่มีคุณภาพที่สุด 2. คำสั่งพิเศษ        การพัฒนาโปรแกรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ GstarCAD ทำได้ดี เพราะว่ามีการพัฒนาคำสั่งพิเศษที่มีเฉพาะใน GstarCAD และเป็นคำสั่งที่ตอบโจทย์และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ง่ายๆ

Read more

        นาวาอากาศโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสาทพร วงษ์คำช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศไทยมีแนวคิดในการนำหลักการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติการทางทหาร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา โดยมีแผนการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ บุคลากรและระบบเครือข่าย ดังนั้นกองทัพอากาศจึงได้ดำเนินเสริมสร้างกำลังทางอากาศ โดยการจัดหารวมถึงสนับสนุนการวิจัยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในภารกิจ เช่น การจัดหาเครื่องบินรบสมรรถนะสูง JAS-39 Gripen ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบิน SAAB 340 AEW และการวิจัยพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เพื่อนำมาใช้ในภารกิจลาดตระเวนทางอากาศ เป็นต้น        โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพอากาศ มีหน้าที่อำนวยการศึกษา ฝึกอบรมนักเรียนนายเรืออากาศ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบิน

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้