Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ไฟล์งานเขียนแบบนอกจาก Drawing ปกติที่เราเปิดแก้ไข เขียนงาน ยังมีวัตถุอื่นที่สามารถนำเข้ามาใช้ประกอบ หรือแสดงรายละเอียดเพื่อให้การสื่อสารนั้นสมบูรณ์ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์กรอบหรือ Title Block เป็นต้น วัตถุอีกหนึ่งประเภทที่เป็นที่นิยมคือ Block เมื่อเราสร้างวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นมา วัตถุชิ้นนี้สามารถนำไปใช้ใน Drawing ถัดไป หรือคัดลอกไปให้เพื่อนร่วมงานช่วยลดระยะการเขียน Part

Read more

       ในปัจจุบันการสื่อสารที่รวดเร็วการเปิดกว้างทางการค้าที่มากขึ้น ย่อมทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย วันนี้หลายๆ องค์กรหลายๆ คน เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองและองค์กร ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นความสม่ำเสมอในการพัฒนาของแต่ละองค์กรนั้นๆ องค์ประกอบหนึ่งของคนทำงานทางด้านการออกแบบและเขียนแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแบบหรือ CAD Software นั่นเอง ซึ่งมีหลากหลายประเภท หลากหลายวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดซื้อมากบ้าง น้อยบ้าง

Read more

Menu