Chat with us, powered by LiveChat

    ผู้เขียนแบบส่วนใหญ่คงจะรู้จัก AutoCAD ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักที่ใช้ในการออกแบบ แต่ผู้ใช้งานอีกส่วนหนึ่งก็จะรู้จัก “CAD ทางเลือก” ด้วยเช่นกัน GstarCAD ถือว่าเป็น CAD ทางเลือก และ GstarCAD ก็มีจุดเด่นที่ทำให้ผู้ใช้งานส่วนหนึ่งเลือกใช้งาน และผู้ใช้งานที่ไม่เคยรู้จักให้ความสนใจทดลองใช้ จนถึงกับนำไปเปรียบเทียบกับ AutoCAD ในเวลาที่ภายในองค์กรต้องการ

Read more

  เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เมื่อ 20 ก่อนนี้ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังไม่ได้เพียบพร้อม สะดวกสบาย เหมือนในปัจจุบัน 2017  ซึ่งงานที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ตึกสูง อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า รวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดิน ทางด่วน สะพานแขวนและอื่นๆ อีกมาก นั้นเป็นสิ่งที่ใช้ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญขึ้นก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ “งานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

Read more

แอพพลิแคด จัดงานสัมมนาเพื่อคนเขียน CAD สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรม CADProfi โปรแกรมเสริมที่ช่วยให้การเขียนแบบทางด้านเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และระบบภายในโรงงานเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มาพร้อมด้วยเครื่องมือในการทำงานต่างๆ มากมาย ที่จะช่วยลดเวลาการทำงานของท่านได้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต

Read more