Chat with us, powered by LiveChat

  ปัจจุบันการทำงานหลายๆ ออฟฟิศนอกจากจะรับออกแบบ เขียนแบบแล้ว ในหลักความเป็นจริงนั้น จะต้องถอดปริมาณเพื่อให้แบบของเราสมบูรณ์แบบมากขึ้น หลายๆ ท่านอาจยังไม่ทราบว่าโปรแกรม GstarCAD หนึ่งใน CAD ทางเลือก ที่จะมี Tool ช่วยในการนับจำนวนได้ง่ายขึ้น แต่ความแม่นยำขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่จะเขียนในแบบนั้นละเอียดแค่ไหนเท่านั้นเอง เริ่มด้วยคำสั่งนี้จะอยู่ในเมนู Express  >  Block 

Read more