boq

Article - ArchiCAD

ArchiCAD Thai BIM เทคโนโลยีที่จะมาพลิกโฉมวงการผู้รับเหมาไทยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้น

AppNews

“หยุดรอ หรือ เรียนรู้?” บทบาทของ BIM กับวงการสร้างไทย เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง พบแนวทางการเริ่มต้น

Tips & Tricks, Tips & Tricks – GstarCAD Ci

ใน ปัจจุบันนี้ การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วง ทำให้ผู้ประกอบการหล