Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ด้วยการเขียนแบบในปัจจุบันการ Insert Block มาใช้งานอาจจะมีหลายวิธีแต่ CADprofi มี Block Library ตามประเภทกลุ่มงาน และแบ่งตามมาตรฐาน เพื่อการเรียกใช้งานที่สะดวก ต่อเนื่องไปถึงการถอดปริมาณที่เป็นงานสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะถ้ามีการถอดปริมาณที่รวดเร็ว ก็จะสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ได้เร็ว และงานประกอบก็จะทำได้เร็วตามขึ้นไปด้วย มาดูกันเลยดีกว่าว่า CADprofi จะช่วยงานได้อย่างไร 1.

Read more

โปรแกรม CADprofi  มีหลากหลายกลุ่มงาน  Architectural ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มี Block Library จำนวนมากและหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่มีรายละเอียดมากๆ ครั้งนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการนำประตู หน้าต่าง โดยวิธีการ Insert ลงใน Drawing มาดูกันดีกว่าว่าใช้งานอย่างไรครับ เปิดแบบที่ต้องการจะนำเข้า Block ประตูเข้ามาและวัดขนาดตามมาตรฐาน เลือกคำสั่งที่เมนู CADprofi

Read more

Menu