BIMcloud Teamwork

AppNews, New Education, News Ci

เมื่อวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา AppliCAD ส่งเสริมด้านการศึกษาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษอบรม Prota

AppNews, News Ci

จบไปแล้วกับกิจกรรมดีๆ AppliCAD ส่งเสริมผู้ใช้งานโปรแกรม BIM ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ ในโครงการ A