My logo

เริ่มต้นใช้ BIM อย่างไร สำหรับท่านที่สนใจ อยากศึกษา อยากเริ่มต้นใช้ BIM  เพิ่งจบไปนะคะ สำหรับงาน AppliCAD ThaiBIM Conference 2020 เปิดตัว Archicad24 อย่างเป็นทางการในไทย เพื่อสนับสนุนให้คนไทยใช้ BIM พร้อมทั้งให้ความรู้สำหรับ ผู้ที่สนใจ และ ผู้ที่กำลัง เริ่มต้นใช้ BIM อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถรับชมภาพบรรยากาศภายในงานได้ที่นี่ค่ะ  นอกจากจะเป็นงานเปิดตัว Archicad24 แล้ว ภายในงานยังย้ำในเรื่องของเทคโนโลยี BIM ที่วิศวกรและสถาปนิก ไม่ควรมองข้าม เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงาน ช่วยใ [...]

My logo