BIM คืออะไร

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles, Case Study, Case Study-ArchiCAD, Case Study-Ci

 “สิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่ง และชนะตลาด คือ การออกแบบที่โดดเด่น” งานออกแบบแนวสถาปัตยกรรมจีน

Article - ArchiCAD, Articles, Case Study, Case Study-ArchiCAD, Case Study-Ci

3D BIM เปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานของผม เมื่อได้รู้จัก Archicad BIM ไม่น่าเชื่อว่าประสบการณ์กว่า 20 ปี ใ
เรียนออนไลน์ฟรี!! ออกแบบอาคาร 3 มิติ (3D CAD) ด้วยโปรแกรม ARCHICAD BIM ไม่มีพื้นฐานก็สามารถออกแบบได้

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles, Free Training, Free Training - BIM

ทีมงาน AppliCAD ได้จัดทำวิดีโอสอน ARCHICAD Basic ซึ่งสามารถ เรียนออนไลน์ ออกแบบอาคาร ออกแบบบ้าน 3 มิ
ทำไมต้องใช้ BIM “ใช้ BIM แล้วดียังไง” ออกแบบเร็ว ผิดพลาดน้อย งานดีมีคุณภาพ จริงหรือ!!!!

Case Study, Case Study-ArchiCAD, Case Study-Ci

ทำไมต้องใช้ BIM เหตุผลเดียวกับคุณหรือไม่ แล้ว ARCHICAD BIM ดียังไง ถึงช่วยงานได้มากกว่า เร็วกว่า ดีก

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles

ตัวอย่างงานอาคาร 3 ชั้น ที่ลงรายละเอียดฐานราก พร้อมทั้งถอดปริมาณ ด้วยคำสั่ง Thai BiM ตัวช่วยงานก่อสร

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles

เทคโนโลยีการออกแบบ ทำแบบ รวมถึงถอดแบบ ถอดปริมาณ BOQ ด้วย ArchiCAD Thai BIM ที่จะมาทำให้ผู้รับเหมาไทย