My logo

ปัจจุบัน นี้การทำงานต้องแข่งกับเวลา ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีงานเขียนแบบ ที่มีรายละเอียดที่เยอะมากๆ ซึ่งในแบบแปลนมีจำนวนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่างหรือ อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่อยู่ในแบบแปลน ผู้เขียนแบบจะต้องมาทำการถอดแบบอีกครั้งซึ่งจะเสียเวลาในการทำงาน โปรแกรม GstarCAD มีฟังก์ชั่นที่จะมาช่วยในการนับบล็อค, บอกขนาดพื้นที่ หรือ วัดความยาว ที่อยู่ในแบบแปลนได้ง่ายขึ้น โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม GstarCAD และ Microsoft Excel ถ้ามีการเพิ่มหรือลด ของจำนวนอุปกรณ์ในแบบแปลน ตัวเลขที่อยู่ในตารางก็จะถูก อัปเดทให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นเราสามารถ Import ตาราง Microsoft Excel เข้ามาแทรกในแบบแปลนได้ เรียกว่า Automatic Data Interchange รูปที่1

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้