Menu

การเขียนโครงสร้าง เขียนถังและท่อ พร้อมกับการสั่งทำแบบงานท่อและถอดปริมาณงานท่อ วิเคราะห์ความแข็งแรงและตรวจดูพฤติกรรมของท่อด้วยซอฟต์แวร์ AutoPIPE  นอกจากนี้ยังมี SOLIDWORKS for Equipment สามารถเขียนถังด้วย SOLIDWORKS พร้อมทำแบบและวิเคราะห์งานถังเบื้องต้นได้ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.applicadthai.com/solidplant/ ติดตามเราได้ทุกช่องทางที่ Facebook : https://www.facebook.com/SolidPlantThai/ Youtube :

Read more

แอพพลิแคดจัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ Pipe Stress โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASME Code B31.1 และ B31.3 ในระบบงานท่อ Power Plant และ Process Plant รวมถึงการนําซอฟต์แวร์ Bentley AutoPIPE เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ Pipe

Read more

  SolidPlant คือ ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ Plant อาทิ โรงงานกระบวนการผลิตตั้งแต่ Oil & Gas, โรงกลั่นน้ำมัน, ปิโตรเคมี, โรงงานอาหาร, โรงนม, โรงเบียร์, โรงกระดาษ, โรงไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่มีระบบท่อที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์

Read more

  AutoPIPE ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ Pipe Stress หรือวิเคราะห์ความแข็งแรงของท่อที่ใช้งานง่าย ทั้งการขึ้นโมเดลและการแก้ไขให้ผลวิเคราะห์ที่ออกมาเที่ยงตรง แม่นยำ เมื่อเทียบกับงานจริง แล้วยังสามารถรับ-ส่ง Piping Load และโมเดลกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ ความโด่ดเด่นในการสร้างโมเดลที่ง่าย ในรูปแบบของ GUI (Graphical User Interface)

Read more

Menu