Chat with us, powered by LiveChat

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชันเพื่องานออกแบบด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญของความแม่นยำและความรวดเร็วในกระบวนการทำงานต่ออุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้ลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย GOM โซลูชันเครื่องมือวัดความละเอียดสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยมี นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) พร้อมด้วย

Read more