Chat with us, powered by LiveChat

Menu

คำสั่งการใส่แสง IES Light ใน Artlantis 6 เราสามารถนำไฟล์รูปแบบของแสงไฟนามสกุลไฟล์ .ies จากนอกตัวโปรแกรมที่ให้มาใส่เพิ่มเติมได้ ค่าแสง IES < Illuminating Engineering Society > เป็นค่าแสงที่ทางผู้ประดิษฐ์หลอดไฟได้ทำการจำลองค่าความสว่างขนาดและทิศทางของไฟประดิษฐ์เพื่อทดลองคุณสมบัติของหลอดไฟ ตัวอย่างรูปแบบของแสง IES แบบต่างๆ

Read more

Artlantis 6 เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงาน Rendering ที่มีประสิทธิภาพ เพราะโปรแกรมมีคุณสมบัติในการทำงาน Render ได้อย่างเร็ว เนื่องจากระยะเวลาในการ Render มีความสำคัญมาก ในโปรแกรม Artlantes 6 มีคำสั่งการทำงานที่สามารถเพิ่มคุณภาพ รวมถึงความเร็วของการ Render โดยจะอยู่ในส่วนของ Physical Engine

Read more

สำหรับ Tips & Tricks Artlantis ประจำเดือนนี้ เราจะมาแนะนำให้ผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักกันกับ ‘กระจก’ แบบต่างๆ ใน Artlantis 6 พร้อมทั้งลงลึกถึงหลักการในการตั้งค่าที่ในเวอร์ชั่นหลังๆ นั้น ทาง Abvent ได้พัฒนาให้มีตัวชุด Shaders หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ดังนั้นถ้าเราสามารถจับจุดในหลักการตั้งค่าต่างๆ

Read more

Menu